Kadınlarda idrar kaçırma bitkisel tedavi?

Kadınlarda idrar kaçırma bitkisel tedavi için bazı bitkilerin idrar kaçırmaya yardımcı olabileceğine inanılırken, birincil tedavi olarak kullanımlarını destekleyen yeterli makale yoktur.

Bazıları ilaçlarla etkileşime girebileceğinden veya başka yan etkileri olabileceğinden, herhangi bir bitkisel ilacı denemeden önce bir doktora danışmak önemlidir.

Geleneksel olarak kadınlarda idrar kaçırma bitkisel tedavi olarak kullanılan şifalı bitkiler:

 • At kuyruğu: Bu bitkinin kadınlarda idrar kaçırmaya yardımcı olabilecek idrar söktürücü ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır.
 • Mısır püskülü: Mısır püskülü, idrar söktürücü özelliklere sahip olduğuna inanılan ve kadınlarda idrar kaçırmaya yardımcı olabileceğine inanılan başka bir bitkidir.
 • Buchu: Buchu, geleneksel olarak idrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan ve idrar kaçırmaya yardımcı olabilecek antiseptik özelliklere sahip olduğuna inanılan bir bitkidir. Ülkemizde çok nadir bulunur.

Bu otların üriner inkontinans için etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmek gerek.

kadınlarda idrar kaçırma bitkisel tedavi

Kadınlarda idrar kaçırma nedir?

Kadınlarda idrar kaçırma, istemsiz idrar kaçırma anlamına gelir. Ara sıra küçük sızıntılardan mesane kontrolünün tamamen kaybına kadar değişen derecelerde ortaya çıkabilir.

Yaşam kalitesini etkileyen ve sosyal izolasyona, kaygıya ve depresyona yol açabilen üzücü ve utanç verici bir durum olabilir. Kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve her yaştan kadını etkileyebilir.

Her biri kendi nedenleri ve tedavileri olan stres tipi idrar kaçırma, sıkışma tipi idrar kaçırma, karışık idrar kaçırma, taşma tipi idrar kaçırma ve fonksiyonel idrar kaçırma gibi farklı idrar kaçırma türleri vardır.

idrar kaçırma neden olur

İdrar kaçırma neden olur?

Kadınlarda idrar kaçırma nedenleri:

 • Zayıf pelvik taban kasları: Bu kaslar mesaneyi, üretrayı ve rektumu destekler. Hamilelik, doğum, yaşlanma veya diğer faktörler nedeniyle zayıflarlarsa, idrarın sızmasını engelleyemeyebilirler.
 • Hormonal değişiklikler: Hamilelik, menopoz veya ameliyat veya radyasyon tedavisi sonrasında hormon seviyelerindeki değişiklikler kadınlarda idrar kaçırmaya neden olabilir.
 • Nörolojik durumlar: Multipl skleroz, Parkinson hastalığı veya omurilik yaralanmaları gibi bazı nörolojik durumlar mesane ve beyin arasındaki sinyalleri engelleyerek idrar kaçırmaya neden olabilir.
 • İlaçlar: Diüretikler, yatıştırıcılar veya alfa blokerler gibi bazı ilaçlar kadınlarda idrar kaçırmaya neden olabilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları: İYE’ler mesane ve üretranın iltihaplanmasına neden olarak idrar kaçırmaya neden olabilir.
 • Kronik öksürük veya kabızlık: Bu durumlar mesaneye baskı uygulayabilir ve pelvik taban kaslarını zayıflatabilir.
 • Obezite: Aşırı kilo, mesaneye baskı uygulayabilir ve pelvik taban kaslarını zayıflatabilir.
 • Sigara içmek: Sigara içmek mesaneyi kontrol eden kaslara zarar verebilir ve kadınlarda idrar kaçırma riskini artırabilir.
 • Diğer tıbbi durumlar: Diyabet, inme veya kalp hastalığı gibi bazı tıbbi durumlar idrar kaçırma riskini artırabilir.
kadınlarda idrar kaçırma nedenleri

İdrar kaçırma belirtileri nelerdir?

Üriner inkontinans istemsiz idrar kaçırma ile karakterizedir. Semptomlar idrar kaçırma tipine bağlı olarak değişebilir:

1- Urge inkontinans: Ani ve güçlü bir idrara çıkma dürtüsünün ardından istemsiz idrar kaçırma.

2- Stres inkontinans: Öksürme, hapşırma, gülme veya egzersiz gibi mesaneye baskı uygulayan aktiviteler sırasında idrar kaçırma.

3- Taşma inkontinansı: Mesaneyi tamamen boşaltamama nedeniyle sürekli veya sık idrar damlaması.

4- Karışık inkontinans: Stres ve sıkışma tipi inkontinansın bir kombinasyonudur.

5- Fonksiyonel inkontinans: Fiziksel veya bilişsel bozukluklar nedeniyle tuvalete gitmede zorluk.

6- Toplam inkontinans: Genellikle mesane ile başka bir organ arasındaki fistül nedeniyle sürekli idrar kaçırma.

Kadınlarda idrar kaçırma hangi bölüm bakar?

Kadınlarda üriner inkontinans tipik olarak bir hastanenin veya tıp merkezinin ürojinekoloji veya üroloji bölümlerinde sağlık doktor tarafından değerlendirilir ve tedavi edilir.

Ürojinekologlar, idrar kaçırma, pelvik organ sarkması ve fekal inkontinans dahil olmak üzere pelvik taban bozukluklarının değerlendirilmesi ve tedavisine odaklanan uzmanlardır.

Üriner inkontinansın altında yatan nedenleri belirlemeye ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmeye yardımcı olmak için ürodinami testi veya pelvik taban görüntüleme gibi özel teşhis testleri yapabilirler.

Ürologlar, kadınlarda idrar kaçırma da dahil olmak üzere idrar yolu ve erkek üreme sistemi durumlarını teşhis ve tedavi eden tıp uzmanlarıdır. Üriner inkontinansın nedenini teşhis etmeye ve bir tedavi planı geliştirmeye yardımcı olmak için sistoskopi, görüntüleme testleri veya ürodinami testi gibi teşhis araçlarını kullanabilirler.

Bazı hastanelerde veya tıp merkezlerinde, ürojinekologlar, ürologlar ve bu alanda uzmanlaşmış diğer hekimleri içerebilecek, özellikle kadınların ürolojik ve pelvik sağlığı için ayrılmış bir bölüm veya klinik olabilir.

idrar kaçırma nedenleri

Kadınlarda idrar kaçırma ilaçları nelerdir?

Kadınlarda üriner inkontinansı tedavi etmek için kullanılabilecek birkaç ilaç türü vardır:

1- Antimuskarinikler: Bu ilaçlar, mesane kasılmalarını uyaran bir kimyasal olan asetilkolinin etkisini bloke ederek çalışır. Genellikle dürtü inkontinansını tedavi etmek için kullanılırlar.

2- Beta-agonistler: Bu ilaçlar mesanenin düz kasını gevşeterek kapasitesini arttırır ve idrara çıkma ihtiyacını azaltır. Tipik olarak aşırı aktif mesaneyi tedavi etmek için kullanılırlar.

3- Alfa-adrenerjik agonistler: Bu ilaçlar, idrar akışını kontrol eden kasları sıkılaştırarak çalışır. Genellikle stres inkontinansı tedavi etmek için kullanılırlar.

4- Topikal östrojen: Menopoza bağlı hormonal değişiklikler nedeniyle idrar kaçırma sorunu olan kadınlarda üretral ve vajinal dokuların sağlığını ve tonunu iyileştirmek için östrojen kremi veya vajinal halka kullanılabilir.

İdrar kaçırma tedavisi nasıldır?

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi, altta yatan nedene ve durumun ciddiyetine bağlıdır.

Kadınlarda idrar kaçırma 5 farklı tedavi yöntemi:

1- Yaşam tarzı değişiklikleri: Diyetinizde, egzersiz rutininizde ve sıvı alımınızda değişiklikler yapmak üriner inkontinansı yönetmenize yardımcı olabilir. Örneğin, kafein, alkol ve baharatlı yiyecekler gibi mesane tahriş edici maddelerden kaçınmak, kilo vermek ve pelvik taban egzersizleri yapmak semptomları iyileştirebilir.

2- İlaçlar: Üriner inkontinansı tedavi etmek için antikolinerjikler, mirabegron ve topikal östrojen gibi ilaçlar reçete edilebilir.

3- Tıbbi cihazlar: Peserler, vajinal ekler ve üretral ekler, mesaneyi ve üretrayı desteklemek ve idrar sızıntısını önlemek için yerleştirilebilen cihazlardır.

4- Cerrahi: Askı prosedürleri, mesane boynunun askıya alınması ve şişirme enjeksiyonları gibi cerrahi prosedürler idrar kaçırma semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

5- Davranışsal terapiler: Mesane eğitimi, zamanlı işeme ve biofeedback gibi davranışsal terapiler, kadınların mesaneleri üzerindeki kontrolü yeniden kazanmalarına ve idrar kaçırmayı azaltmalarına yardımcı olabilir.

İdrar kaçırma ameliyatı nasıl olur?

Pelvik taban egzersizleri, mesane eğitimi ve ilaç tedavisi gibi konservatif tedavilere yanıt vermeyen kadınlarda idrar kaçırma ameliyatı önerilebilir. Önerilen cerrahi tipi, idrar kaçırmanın tipine ve şiddetine bağlıdır.

Kadınlarda üriner inkontinans için cerrahi seçenekler:

 • Askı prosedürleri: Bu, öksürme, hapşırma veya ağırlık kaldırma gibi mesane üzerindeki baskıyı artıran aktiviteler sırasında üretranın kapalı kalmasına yardımcı olmak için üretranın etrafına destekleyici bir askı yerleştirilmesini içerir.
 • Mesane boynu süspansiyonu: Bu prosedür, mesane ve üretraya ek destek sağlamak için mesane boynunun yakındaki bağlara veya dokuya dikilmesini içerir.
 • Yapay idrar sfinkteri: Bu, idrar akışını kontrol etmek için üretranın etrafına implante edilen bir cihazdır. Cihaz üretrayı çevreleyen manşet, testis torbasına yerleştirilen küçük bir pompa ve karın içine yerleştirilen küçük bir balondan oluşur.
 • Hacim artırıcı maddelerin enjeksiyonu: Bu, daha sıkı kapanmasına yardımcı olmak için üretranın etrafına kollajen veya silikon gibi bir maddenin enjeksiyonunu içerir.
 • Nöromodülasyon: Bu, mesaneyi kontrol eden sinirlere elektriksel uyarılar gönderen ve aşırı aktif mesane semptomlarını azaltmaya yardımcı olan deri altına küçük bir cihazın yerleştirilmesini içerir.

İdrar kaçırmaya ne iyi gelir?

Kadınlarda idrar kaçırma yönetmede yardımcı olabilecek çeşitli stratejiler vardır:

1- Pelvik taban kas egzersizleri: Kegel egzersizleri olarak da bilinen bu egzersizler, mesaneyi ve üretrayı destekleyen kasları güçlendirmeye yardımcı olur. Bu kasları güçlendirmek, kadınlarda idrar kaçırma ataklarını azaltmaya yardımcı olabilir.

2- Mesane eğitimi: Bu, tuvalete düzenli geziler planlamayı, geziler arasındaki süreyi kademeli olarak artırmayı ve idrara çıkma dürtüsünü kontrol etmeye yardımcı olmak için gevşeme tekniklerini uygulamayı içerir.

3- Diyet ve sıvı yönetimi: Kafein ve alkol gibi bazı yiyecek ve içecekler mesaneyi tahriş edebilir ve idrar kaçırmaya neden olabilir. Sıvı alımını yönetmek ve mesane tahriş edici maddelerden kaçınmak semptomları azaltmaya yardımcı olabilir.

4- İlaçlar: Üriner inkontinansı tedavi etmeye yardımcı olabilecek antikolinerjikler, beta-3 agonistleri ve topikal östrojen gibi çeşitli ilaçlar mevcuttur.

5- Tıbbi cihazlar: Mesaneyi desteklemek için vajinaya yerleştirilen küçük cihazlar olan peserler, stres üriner inkontinansın tedavisinde yardımcı olabilir.

6- Ameliyat: Bazı durumlarda, idrar kaçırma tedavisi için ameliyat önerilebilir. Mesane askı ameliyatı, askı prosedürleri ve suni üriner sfinkter implantasyonu gibi çeşitli cerrahi seçenekler mevcuttur.

kadınlarda idrar kaçırma

Hamilelikte idrar kaçırma?

Hamilelikte idrar kaçırma sık karşılaşılan bir sorundur ve çeşitli parametrelere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Rahim genişledikçe mesaneye baskı yapar ve bu da stres inkontinansa neden olabilir.

Hamilelik sırasındaki hormonal değişiklikler de idrar yollarındaki kasların gevşemesine neden olarak kadınlarda idrar kaçırmaya neden olabilir.

Hamile kadınlar, pelvik taban egzersizleri yapmak, mesane tahriş edici maddelerden kaçınmak, yatmadan önce sıvı alımını sınırlamak ve külot astarları giymek gibi idrar kaçırmayı yönetmek için belirli önlemleri deneyebilir.

Hamilelik sırasında idrar kaçırma şiddetliyse veya yaşam kalitesini etkiliyorsa, daha ileri değerlendirme ve tedavi seçenekleri için bir doktora danışmanızı öneririm.

Hapşırırken idrar kaçırma ne anlama gelir?

Hapşırma sırasında idrar kaçırma, hapşırma, öksürme, gülme veya ağır nesneleri kaldırma gibi mesane üzerinde basınç veya baskı olduğunda ortaya çıkan bir tür idrar kaçırma olan stres tipi idrar kaçırmanın bir belirtisidir.

Bu, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve mesaneyi, üretrayı ve pelvik bölgedeki diğer organları destekleyen pelvik taban kaslarının zayıflamasından kaynaklanabilir.

Stres üriner inkontinansın diğer nedenleri arasında doğum, menopoz, obezite, kronik öksürük ve bazı tıbbi durumlar yer alır.

Stres üriner inkontinansın tedavileri arasında pelvik taban egzersizleri, davranışsal değişiklikler, ilaçlar, tıbbi cihazlar ve ciddi vakalarda ameliyat yer alır.

İdrar kaçırma egzersizleri nelerdir?

Pelvik taban kas egzersizleri olarak da bilinen kadınlarda idrar kaçırma egzersizleri mesane, uterus ve rektumu destekleyen kasları güçlendirmeyi amaçlar. Bu egzersizler özellikle öksürme, hapşırma veya egzersiz gibi mesane üzerinde artan basınç olduğunda ortaya çıkan bir tür idrar kaçırma olan stres inkontinansı yaşayan kadınlar için yararlıdır.

Kadınlarda idrar kaçırma için en sık önerilen egzersizler, onları ilk tanımlayan doktorun adını taşıyan Kegel egzersizleridir. Kegel egzersizleri, pelvik taban kaslarının kasılmasını ve gevşemesini içerir; bu, idrarın orta akışının durdurulmasıyla belirlenebilir.

Egzersizler herhangi bir pozisyonda yapılabilir, ancak pelvik taban kaslarını izole etmek ve karın veya kalça gibi diğer kasları kasmaktan kaçınmak önemlidir.

Kegel egzersizlerini gerçekleştirmek için:

 • İdrarın ortasındaki akışı durdurarak veya vajinaya parmağınızı sokarak ve etrafındaki kasları sıkarak pelvik taban kaslarını belirleyin.
 • Pelvik taban kaslarını 5 saniye kasın, ardından 5 saniye gevşetin.
 • Egzersizi günde üç kez 10 kez tekrarlayın.
 • 10 saniyelik kasılmaları hedefleyerek, kaslar güçlendikçe kasılmaların süresini artırın.

İdrar kaçırma için yardımcı olabilecek diğer egzersizler, pelvisi destekleyen gluteal ve uyluk kaslarını hedef alan squat, lunges ve köprüleri içerir.

Yoga ve Pilates ayrıca pelvik taban kaslarını güçlendirmeye ve genel kas kontrolünü ve koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olabilir.

Hamilelikte idrar kaçırma ne zaman başlar?

Kadınlarda idrar kaçırma hamileliğin herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir, ancak daha sonraki aşamalarda daha sık görülür. Bunun nedeni, büyüyen rahmin mesane ve pelvik taban kaslarına baskı uygulayarak onları zayıflatabilmesi veya gerip idrar kaçırmaya yol açabilmesidir.

Bazı kadınlar, pelvik bölgeye kan akışını artıran ve mesaneyi daha hassas hale getirebilen hormonal değişiklikler nedeniyle ilk trimesterde hafif idrar kaçırma yaşayabilir. Ancak bu genellikle geçicidir ve kendi kendine düzelir.

Hamilelik ilerledikçe bebeğin ve rahmin ağırlığı pelvik taban kaslarını daha fazla zorlayabilir ve idrar kaçırma olasılığını artırabilir. Bazı durumlarda, idrar kaçırma doğumdan sonra devam edebilir, ancak genellikle kaslar iyileştikçe birkaç hafta veya ay içinde düzelir.

Üriner inkontinansın hamilelik ve doğum sırasında yaygın bir sorun olduğunu ve semptomları yönetmeye veya iyileştirmeye yardımcı olabilecek çeşitli tedaviler ve egzersizler vardır.

İdrar kaçırma hamilelik belirtisi mi?

İdrar kaçırma tipik bir hamilelik belirtisi değildir, ancak hamilelik sırasında ortaya çıkan yaygın bir semptom olabilir. Büyüyen rahim ve mesane ve pelvik taban kasları üzerindeki artan baskı, bazı hamile kadınlarda, özellikle hamileliğin sonraki aşamalarında idrar kaçırmaya neden olabilir.

Gebeliğin, adet gecikmesi, memelerde hassasiyet, mide bulantısı ve kusma, yorgunluk ve sık idrara çıkma gibi birçok başka belirti ve semptomu vardır.

Hamile olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, hamilelik testi yaptırmalı ve hamileliği doğrulamak ve uygun doğum öncesi bakım almak için doktorunuz ile konuşmalısınız.

Hamileyseniz ve üriner inkontinans yaşıyorsanız, durumu yönetme konusunda tavsiyelerde bulunabilecekleri ve semptomları iyileştirmeye yardımcı olacak uygun egzersizler ve tedaviler önerebilecekleri için bu semptomu doktorunuz ile görüşmeniz sizin faydanıza olacaktır.

Yetişkinlerde gece idrar kaçırma?

Yatak ıslatma veya gece idrar kaçırma olarak da bilinen gece inkontinansı, bir yetişkinin gece uyurken istemsiz olarak idrar saldığı bir durumdur.

Genellikle çocuklarda görülmesine rağmen yetişkinlerde de alt ıslatma görülebilir ve değişik nedenlerden kaynaklanabilir.

Yetişkinlerde gece inkontinansının nedenleri:

 • Aşırı aktif mesane veya tamamen boşalmayan mesane gibi mesane anormallikleri veya disfonksiyonu.
 • Mesane tahrişine neden olabilen ve idrara çıkma isteğini artırabilen idrar yolu enfeksiyonları.
 • Mesane kontrolünü etkileyebilen multipl skleroz veya Parkinson hastalığı gibi nörolojik durumlar.
 • Böbreklerin ürettiği idrar miktarını düzenleyen düşük antidiüretik hormon seviyeleri gibi hormonal dengesizlikler.
 • Gece uyanmalarına ve idrara çıkma ihtiyacının artmasına neden olabilen obstrüktif uyku apnesi.
 • İdrar üretimini artırabilen veya mesane kontrolünü etkileyebilen diüretikler, sakinleştiriciler veya alkol gibi bazı ilaçlar veya maddeler.

Yetişkinlerde gece idrar kaçırma tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır ve yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar, mesane eğitimi, pelvik taban egzersizleri veya ameliyatı içerebilir.