Üretra darlığı nedir?

Üretra darlığı, idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan tüp olan üretranın daralması ile karakterize tıbbi bir durumdur.

Üretra darlığı iltihaplanması, yara dokusu oluşumu veya üretranın yaralanması gibi çeşitli faktörler neden olabilir. Üretra darlıkları hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir, ancak erkeklerde daha yaygındır.

Üretra darlığından kurtuldum diyenler de tekrarlar mı?

Evet, üretra darlığının nüksetmesi mümkündür ve başarılı bir tedaviden sonra üretra darlığından kurtuldum diyen bazı bireylerin bile tekrar başına gelebilir.

Üretra darlığının tekrar edip etmemesi, darlığın altında yatan neden, uygulanan tedavinin türü ve bireysel hasta özellikleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

Üretra darlığının tekrarlayabilmesinin nedenleri:

 • Altta yatan neden: Kronik enflamasyon veya skar dokusu oluşumuna yatkınlık gibi darlığın altında yatan neden ele alınmazsa, nüks riski daha yüksektir.
 • Tedavi türü: Üretral dilatasyon ve üretrotomi gibi bazı tedavi yöntemleri geçici rahatlama sağlayabilir ancak darlığa neden olan altta yatan doku değişikliklerini ele almayabilir. Sonuç olarak, darlık zaman içinde geri dönebilir.
 • Darlık özellikleri: Darlığın uzunluğu, yeri ve şiddeti nüks olasılığını etkileyebilir. Daha uzun veya daha karmaşık darlıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi daha zor olabilir ve nüks riski daha yüksek olabilir.
 • Takip bakımı: Striktür tedavisinden sonra uygun takip bakımı ve izleme esastır. Düzenli kontroller ve gerekirse takip prosedürleri, darlık nüksünün erken belirtilerinin tespit edilmesine ve ele alınmasına yardımcı olabilir.
 • Komplikasyonlar: Prosedürden kaynaklanan yara izi veya iltihaplanma gibi tedavinin kendisiyle ilgili komplikasyonlar bazen darlık nüksüne katkıda bulunabilir.
 • Bireysel faktörler: Bazı bireyler darlık geliştirmeye yatkın olabilir ve başarılı tedaviye rağmen nüksetmeye daha yatkın olabilirler.

Bazı kişilerde nüks görülebilirken, diğerlerinde nüks olmaksızın başarılı bir tedavi uygulanabilir. Tedavi yönetimi genellikle sürekli izleme ve bazı durumlarda ek tedaviler veya prosedürler gerektirir.

Üretra darlığı belirtileri?

üretra darlığı

Üretra darlığı semptomları, daralma veya tıkanmanın derecesine bağlı olarak şiddeti değişebilir.

Üretra darlığı belirtileri:

 • İdrar yapmaya başlamada zorluk: İdrar yapmaya başlamakta zorlanabilirsiniz ve idrar yapmaya başlamak normalden daha uzun sürebilir.
 • Zayıf veya kesintili idrar akışı: İdrar akışı normalden daha zayıf olabilir ve idrar yapma sırasında aralıklı olarak başlayıp durabilir.
 • Sık idrara çıkma: Daralmış üretra nedeniyle, normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz, genellikle her seferinde küçük miktarlarda idrarla.
 • İdrar yaparken ağrı veya rahatsızlık: İdrar yaparken ağrı, yanma veya rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu rahatsızlık hafiften şiddetliye kadar değişebilir.
 • Mesanenin tam olarak boşalmaması: İdrar yaptıktan sonra bile mesanenizin tamamen boşalmadığını hissedebilir ve bu da sürekli idrara çıkma isteğine yol açabilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları (İYE): Üretral darlıklar idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabilir çünkü daralmış üretra bakterilerin idrar yoluna girmesini ve enfekte olmasını kolaylaştırabilir.
 • İdrarda kan: Hematüri veya idrarda kan bulunması, üretranın tahriş ve iltihaplanması sonucu ortaya çıkabilir.
 • İdrar retansiyonu: Ciddi vakalarda idrar retansiyonuna, yani idrar yapamamaya yol açabilir. Bu, acil müdahale gerektiren tıbbi bir acil durumdur.

Üretra darlığı sebepleri?

Üretra darlığının çeşitli nedenleri olabilir ve genellikle üretranın hasar görmesi veya daralmasından kaynaklanır.

Üretra darlığı nedenleri:

 • Travma: Pelvik bölgede veya üretranın kendisinde fiziksel yaralanma veya travma, üretrayı daraltabilecek yara dokusu oluşumuna yol açabilir. Travma kazalardan, düşmelerden veya genital bölgeye doğrudan darbelerden kaynaklanabilir.
 • Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar, özellikle idrar yollarını etkileyenler veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), üretrada iltihaplanmaya ve yara izine neden olabilir. Enflamasyon, üretral geçişi daraltabilecek yara dokusu oluşumuna yol açabilir.
 • Kateterizasyon: Üriner kateterlerin üretraya yerleştirilmesi potansiyel olarak üretral astara zarar verebilir ve özellikle kateterizasyon sık veya yanlış yapılırsa darlıkların gelişmesine yol açabilir.
 • Üretral cerrahi: Üretral dilatasyon veya üretrotomi (darlığın cerrahi olarak kesilmesi) gibi üretrayı içeren cerrahi prosedürler, bazı durumlarda yanlışlıkla yara dokusu oluşumuna ve darlıklara yol açabilir.
 • İdiyopatik: Bazı durumlarda, kesin nedeni bilinmeyebilir (idiyopatik). Tanımlanabilir bir tetikleyici veya altta yatan bir durum olmadan gelişebilir.
 • Enflamatuar durumlar: Üretrit (üretra iltihabı), otoimmün bozukluklar veya kronik tahriş gibi durumlar zaman içinde darlıkların gelişmesine katkıda bulunabilir.
 • Konjenital faktörler: Nadiren, bazı bireyler dar bir üretra veya doğuştan anormalliklerle doğabilir ve bu da onları yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde darlık geliştirmeye daha yatkın hale getirebilir.
 • Radyasyon tedavisi: Pelvik bölgedeki kanseri tedavi etmek için kullanılan radyasyon tedavisi bazen üretrada skarlaşmaya ve daralmaya yol açabilir.
 • İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH): Genellikle yaşlı erkeklerde görülen prostat bezinin büyümesi, üretra üzerinde baskı oluşturabilir ve darlıkların gelişmesine katkıda bulunabilir.
 • Üretral enstrümantasyon: Teşhis veya tedavi amacıyla üretrada sık veya uzun süreli alet kullanımı (endoskop gibi) üretral travma ve darlık riskini artırabilir.

Üretra darlığı tanı ve teşhisi?

Üretra darlığının teşhis edilmesi ve değerlendirilmesi tipik olarak tıbbi geçmişin gözden geçirilmesi, fizik muayene ve çeşitli teşhis testlerinin bir kombinasyonunu içerir.

Üretra darlığı tanı süreci:

 • Tıbbi Geçmiş ve Fiziksel Muayene
 • İdrar tahlili: İdrar tahlili, idrar sağlığınız hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Enfeksiyon belirtileri, idrarda kan (hematüri) veya diğer anormallikleri ortaya çıkarabilir.
 • Üroflowmetri: Üroflowmetri, işeme sırasında idrarın akış hızını ve şeklini ölçen bir testtir. İdrar akışındaki zayıf veya kesintili akış gibi anormalliklerin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Görüntüleme Çalışmaları
 • Sistoskopi: Sistoskopi, değerlendirme için önemli bir tanı prosedürüdür. Üretra içine kameralı (sistoskop) ince, esnek bir tüpün yerleştirilmesini içerir. Bu, doktorunuzun üretrayı ve herhangi bir darlık veya anormalliği doğrudan görselleştirmesini sağlar.
 • Üretral Kalibre Ölçümü: Sistoskopi sırasında, doktorunuz darlığın yerini ve ciddiyetini belirlemek için çeşitli noktalarda üretranın kalibresini veya çapını ölçebilir.
 • Ürodinamik Test: Bazı durumlarda, özellikle idrar retansiyonu veya önemli alt idrar yolu semptomları mevcutsa, mesane fonksiyonunu ve basıncını değerlendirmek için ürodinami testi yapılabilir.

Tanı doğrulandıktan sonra, darlığın spesifik özelliklerini ve kapsamını değerlendirmek için ek testler veya görüntüleme yapılabilir. Bu bilgiler tedavi planlaması için gereklidir.

Tedavi seçimi darlığın yeri, uzunluğu ve ciddiyeti gibi faktörlere bağlıdır.

Üretra darlığı tedavisi?

üretra darlığı ameliyatı

Üretra darlığı tedavisi darlığın yeri, uzunluğu ve ciddiyetinin yanı sıra bireyin genel sağlık durumu da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.

Üretral darlığı 7 farklı tedavi yöntemi:

1- Üretral Dilatasyon: Üretral dilatasyon, daralmış kısmı genişletmek için üretraya bir dizi aşamalı olarak daha büyük dilatörlerin yerleştirildiği cerrahi olmayan bir prosedürdür. Bu, ayakta tedavi prosedürü olarak yapılabilir ve darlık tekrarlama eğilimindeyse periyodik olarak tekrarlanması gerekebilir.

2- Üretrotomi (Direct Vision Internal Urethrotomy – DVIU): Üretrotomi, bıçak benzeri bir aletle sistoskop kullanılarak darlıkta küçük bir kesi yapılan minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. Bu, üretral pasajın açılmasına yardımcı olabilir. Üretrotomi bazı darlıklar için uygundur, ancak bazı durumlarda tekrarlanması gerekebilir.

3- Üretroplasti: Üretroplasti, üretranın daralmış kısmının çıkarılmasını ve üretranın sağlıklı doku kullanılarak yeniden yapılandırılmasını içeren daha kapsamlı bir cerrahi prosedürdür. Üretroplasti genellikle daha uzun veya daha karmaşık darlıklar için tercih edilen seçenektir. Genellikle daha yüksek bir başarı oranına sahiptir ve daha dayanıklı bir çözüm sağlar.

4- Stent Yerleştirme: Bazı durumlarda, açıklığını korumaya yardımcı olmak için üretraya bir stent (küçük bir tüp) yerleştirilebilir. Stentler tipik olarak kısa darlıklar için veya geçici bir önlem olarak kullanılır.

5- Kendi Kendine Kateterizasyon: Bazı bireyler için, uzun vadeli bir yönetim stratejisi olarak düzenli kendi kendine kateterizasyon önerilebilir. Bu, açık tutmak için üretraya periyodik olarak bir kateter yerleştirilmesini içerir.

6- İlaçlar: Üretral darlıklarla ilişkili ağrı, iltihaplanma veya idrar yolu enfeksiyonları gibi semptomları yönetmek için ilaçlar reçete edilebilir. Bununla birlikte, ilaçlar tek başına darlıkları tedavi edemez, ancak diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.

7- Bougienage: Bougienage, darlığı germek ve genişletmek için bougie adı verilen özel aletlerin kullanıldığı dilatasyona benzer bir prosedürdür. Genellikle anestezi altında gerçekleştirilir.

Kadınlarda Üretra darlığı erkeklerden farklı mı?

Kadınlarda, erkeklere göre daha az yaygındır ve erkek ve kadın üretrasının anatomisinde ve iki cinsiyet arasındaki darlıkların nedenleri ve sunumlarında bazı farklılıklar vardır. İşte bazı temel farklılıklar ve benzerlikler:

Anatomi:

 • Kadın Üretrası: Kadın üretrası nispeten kısadır ve yaklaşık 4 santimetre uzunluğundadır. Mesaneden dış açıklığa (üretral meatus) kadar uzanır ve anterior (ön) vajinal duvarda yer alır. Daha kısa olması ve farklı anatomik konumu nedeniyle kadınlarda daha az görülür.
 • Erkek Üretra: Erkek üretrası daha uzundur ve mesaneden prostat bezi ve penise doğru uzanır. Prostatik, membranöz ve penil üretra dahil olmak üzere çeşitli segmentlere ayrılır. Erkek üretrasının daha uzun ve karmaşık olması nedeniyle erkeklerde daha yaygındır.

Nedenleri:

 • Erkeklerde Yaygın Nedenler: Erkeklerde genellikle travma, enfeksiyonlar (örn. cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar veya İYE’ler), üriner kateterizasyon ve inflamasyon gibi faktörlerle ilişkilidir. İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) gibi prostatla ilgili sorunlar da darlıklara katkıda bulunabilir.
 • Kadınlarda Daha Az Yaygındır: Kadınlarda tipik olarak daha az yaygındır ve travma veya iltihaplanma gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Enfeksiyonlar ve kateterizasyon da neden olabilir, ancak erkeklere kıyasla daha az sıklıkla söz konusudur.

Belirtiler:

 • Erkeklerde Belirtiler: Erkekler genellikle idrar yapmaya başlamada zorluk, zayıf idrar akışı, sık idrara çıkma ve idrar sonrası top sürme gibi semptomlar yaşarlar. Şiddetli vakalarda idrar retansiyonu (idrar yapamama) meydana gelebilir.
 • Kadınlarda Belirtiler: Kadınlar da idrar yapmada zorluk, zayıf akım veya sık idrara çıkma gibi semptomlar yaşayabilir. Bununla birlikte, bu semptomlar daha az yaygın olabilir ve genellikle diğer üriner veya jinekolojik durumlarla örtüşebilir. Kadınlarda bazen fark edilmeyebilir veya yanlış teşhis edilebilir.

Teşhis ve Tedavi:

 • Erkeklerde Tanı: Erkeklerde teşhis genellikle tıbbi geçmişin gözden geçirilmesi, fizik muayene, görüntüleme çalışmaları ve üretroskopinin (sistoskop kullanılarak üretranın görüntülenmesi) bir kombinasyonunu içerir. Tedavi seçenekleri arasında dilatasyon, üretrotomi veya üretroplasti yer alabilir.
 • Kadınlarda Tanı: Kadınlarda teşhis nispeten nadir görülmeleri ve diğer durumlarla örtüşen semptomları nedeniyle zor olabilir. Teşhis ayrıca tıbbi öykü, fizik muayene, görüntüleme ve üretroskopiyi de içerebilir. Tedavi seçenekleri, darlığın ciddiyetine ve konumuna bağlı olarak erkeklerdekine benzerdir.

Özetle, üretral darlıklar hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilmekle birlikte, üretral anatomideki farklılıklar nedeniyle kadınlarda daha az yaygındır.

Nedenler, semptomlar ve tanı cinsiyetler arasında farklılık gösterebilir, ancak tedavinin genel ilkeleri benzerdir, tıkanıklığı gidermeye ve normal idrar fonksiyonunu geri kazanmaya odaklanır.

Üretra darlığı cinselliği etkiler mi?

üretra darlığı nedir

Evet, üretral darlık cinselliği çeşitli şekillerde etkileyebilir.

 • İdrar yapma zorluğu: Üretral darlık idrar yapmayı zorlaştırabilir, bu da seks sırasında anksiyete ve strese yol açabilir.
 • Ağrılı idrara çıkma: Üretral darlık ağrılı idrara çıkmaya da neden olabilir, bu da seksi rahatsız edici hale getirebilir.
 • Boşalma disfonksiyonu: Üretral darlık boşalmayı engelleyerek orgazma ulaşmayı imkansız hale getirebilir.
 • Erektil disfonksiyon: Üretral darlık erektil disfonksiyona da katkıda bulunarak ereksiyonu zorlaştırabilir veya sürdürebilir.

Ayrıca, üretral darlığın psikolojik etkileri de cinsellik üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Örneğin, üretral darlığı olan kişiler durumları hakkında utanmış veya öz-bilinçli hissedebilir, bu da cinsel istek ve aktivitede azalmaya yol açabilir.

Bazı insanlar sadece küçük sorunlar yaşarken, diğerleri önemli cinsel işlev bozukluğu yaşayabilir.

Üretra darlığına ne iyi gelir?

Üretral darlık için en iyi tedavi, darlığın ciddiyetine ve altta yatan nedene bağlıdır. Bazı durumlarda tedaviye gerek yoktur ve darlık kendiliğinden geçebilir.

Diğer durumlarda, tedavi seçenekleri:

 • İlaç tedavisi: Üretral darlığa neden olan enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotikler kullanılabilir. Bazı durumlarda, üretra çevresindeki kasları gevşetmek ve idrara çıkmayı kolaylaştırmak için alfa blokerler gibi diğer ilaçlar kullanılabilir.
 • Dilatasyon: Bu prosedür, üretrayı genişletmek için ince bir tüp kullanılmasını içerir. Dilatasyon doktor muayenehanesinde veya anestezi altında yapılabilir.
 • Ameliyat: Diğer tedaviler başarılı olmazsa, darlığı onarmak için ameliyat gerekebilir. Darlığın yerine ve ciddiyetine bağlı olarak kullanılabilecek bir dizi farklı cerrahi prosedür vardır.

Tıbbi tedaviye ek olarak, üretral darlık semptomlarını yönetmek ve yaşam kalitenizi artırmak için yapabileceğiniz bir dizi şey vardır:

 • Bol miktarda sıvı tüketin: Susuz kalmamak üretranın temizlenmesine ve enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Kafein ve alkolden kaçının: Kafein ve alkol üretrayı tahriş edebilir ve semptomları kötüleştirebilir.
 • Düzenli olarak idrara çıkın: İdrarınızı uzun süre tutmayın.
 • İdrar yaparken mesanenizi tamamen boşaltın: Bu, idrarın üretrada birikmesini ve darlık oluşturmasını önlemeye yardımcı olabilir.
 • Ilık banyolar yapın: Ilık banyolar üretra çevresindeki kasları gevşetmeye ve idrar yapmayı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.
 • İdrar yaparken ıkınmaktan kaçının: İdrar yaparken ıkınmak üretraya baskı yapabilir ve darlığı daha da kötüleştirebilir.
 • Kendi kendine kateterizasyon uygulayın: Ciddi bir darlığınız varsa, mesanenizi boşaltmak için kendi kendinize nasıl kateterize edeceğinizi öğrenmeniz gerekebilir.

Üretral darlık kendiliğinden geçer mi?

Evet, kendiliğinden düzelebilir, ancak bu nadirdir. Çoğu durumda semptomları iyileştirmek ve komplikasyonları önlemek için tedavi gerektirir.

Kendi kendine geçip geçmeyeceğini etkileyebilecek birkaç faktör vardır:

 • Üretral darlığın türü
 • Striktürün ciddiyeti
 • Darlığın altında yatan neden

Örneğin, iltihaplanma veya enfeksiyonun neden olduğu üretral darlıkların, yaralanma veya yara izinin neden olduğu üretral darlıklara göre kendiliğinden düzelme olasılığı daha yüksektir.

Üretra darlığı bitkisel tedavisi?

Bitkisel tedavilerin kullanımını destekleyen makale henüz yoktur. Bununla birlikte, bazı bitkilerin semptomları yönetmede yardımcı olabilecek anti-enflamatuar, antimikrobiyal ve diüretik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.

En çok kullanılan bitkisel tedaviler:

 • Saw palmetto: Saw palmetto, idrar sorunlarını tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. Testosteronun, prostat bezinin iltihaplanmasına ve büyümesine neden olabilen bir hormon olan dihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü engelleyerek çalıştığı düşünülmektedir. Saw palmetto ayrıca üretra çevresindeki kasların gevşemesine yardımcı olarak idrara çıkmayı kolaylaştırabilir.
 • Kızılcık: Kızılcık suyu, idrar yolundaki bakterilerin büyümesini engellediği gösterilen bileşikler olan zengin bir proantosiyanidin kaynağıdır. Kızılcık suyu ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve idrar akışını iyileştirmeye yardımcı olabilir.