fournier gangreni

Fournier gangreni (genital bölgede bir çeşit enfeksiyon) agresif doğası ve önemli doku hasarı potansiyelinden ötürü erken teşhis ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir enfeksiyondur.

Bu enfeksiyonun semptomlarını, risk faktörlerini ve sonuçlarını anlamak, zamanında tedavi ve hasta sonuçlarının iyileştirilmesi için çok önemlidir.

Fournier gangreni nedir?

Fournier gangreni genital, perianal bölgeleri etkileyen ciddi, hayatı tehdit eden bir bakteriyel enfeksiyondur. Kan akışının yetersizliği nedeniyle hızlı doku ölümü ve çürümeyi içerir, bu da nekroza yol açar.

fournier gangrene

Fournier gangrene hakkında istatistiksel rakamlar;

Araştırma Bulgularıİstatistik
Ölüm oranı%20-40
Yaygın bakteriyellerE. coli (%50), Klebsiella (%40), Streptococcus (%30)
Ortalama başlangıç yaşı50-60
Diyabetli hastaların yüzdesi% 60-70
Hastanede kalış süresi20-50 gün
Cerrahi müdahale oranıVakaların % 80-90’ında birden fazla ameliyat
Hiperbarik oksijen tedavisi kullanımıBazı çalışmalarda hastaların %30-50’si
Tekrarlama oranıUygun yönetimle %10’dan az
Baskın cinsiyetErkek (%90-95)
Tanıya kadar geçen ortalama süre2-4 gün

Belirtileri

En belirgin belirtileri:

 • Şiddetli ağrı: Genital, perineal veya perianal bölgelerde, alt karın ve uyluklara yayılabilen yoğun ağrı.
 • Şişlik: Etkilenen bölgede gözle görülür şişlik ve hassasiyet.
 • Kızarıklık ve sıcaklık: Cilt kırmızı, sıcak ve iltihaplı görünebilir.
 • Renk değişikliği: Cilt koyulaşabilir, bu da doku ölümü ve nekroza işaret eder.
 • Kötü kokulu akıntı: Enfeksiyonlu bölgeden kötü kokulu irin veya sıvı sızabilir.
 • Ateş ve halsizlik: Ateş, titreme, yorgunluk ve kendini iyi hissetmeme gibi genel belirtiler.
 • Krepitus: Dokudaki bakterilerin ürettiği gaz nedeniyle cilt altında çatlama hissi.

Teşhisi

Bu rahatsızlık klinik değerlendirme ve teşhis testlerinin bir kombinasyonu ile teşhis edilir.

Teşhiste izlenen temel adımlar:

 • Tıbbi geçmiş ve fizik muayene: Doktor hastanın semptomlarını, tıbbi geçmişini değerlendirecek ve enfeksiyon, nekroz ve krepitus belirtileri aramak için etkilenen bölgenin kapsamlı bir fizik muayenesini yapacaktır.
 • Laboratuvar testleri: Kan testleri, yüksek beyaz kan hücresi sayısı, yüksek C-reaktif protein (CRP) seviyeleri ve anormal kan şekeri seviyeleri gibi enfeksiyon ve iltihaplanma belirtilerini ortaya çıkarabilir. Enfeksiyona neden olan bakterileri tanımlamak için kan kültürleri de yapılabilir.
 • Görüntüleme çalışmaları: X-ışınları, ultrason, CT taramaları veya MRI gibi görüntüleme teknikleri, doku tutulumunun boyutunu görselleştirmeye, dokudaki gazı tespit etmeye ve enfeksiyonun yayılmasını değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 • Doku örnekleri: Bazı durumlarda tanıyı doğrulamak ve ilgili spesifik bakterileri tanımlamak için etkilenen dokudan biyopsi veya örnek alınabilir.

Bu yöntemlerle hızlı teşhis, daha fazla doku hasarını ve sistemik komplikasyonları önlemek için acil tedaviye başlamak açısından kritik öneme sahiptir.

Sebepleri

Temel nedenleri:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar: Genellikle Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus ve Clostridium türleri gibi aerobik ve anaerobik bakterilerin bir karışımını içerir. Bu bakteriler dokuyu küçük kesikler, sıyrıklar veya cerrahi yaralar yoluyla istila edebilir.
 • Altta yatan tıbbi durumlar: Diyabet, kronik alkolizm, bağışıklık sisteminin baskılanması ve obezite gibi durumlar, vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini tehlikeye atarak Fournier gangrene gelişme riskini artırabilir.
 • Travma veya cerrahi: Genital veya perineal bölgedeki küçük yaralanmalar, cerrahi prosedürler veya invaziv tıbbi müdahaleler, dokuya bakteri bulaştırarak enfeksiyona yol açabilir.
 • İdrar yolu veya gastrointestinal enfeksiyonlar: İdrar yolu veya gastrointestinal sistemden kaynaklanan enfeksiyonlar çevre dokulara yayılarak Fournier gangreninin oluşumuna neden olabilir.

Tedavisi

Tedavinin temel bileşenleri:

 • Cerrahi debridman: Nekrotik (ölü) dokunun derhal ve tekrar tekrar cerrahi olarak çıkarılması, enfeksiyonun yayılmasını durdurmak ve daha fazla doku hasarını önlemek için gereklidir. Enfekte olmuş tüm dokuların çıkarıldığından emin olmak için birden fazla ameliyat gerekli olabilir.
 • Antibiyotikler: Bakteriyel enfeksiyonla mücadele etmek için geniş spektrumlu intravenöz antibiyotikler uygulanır. Spesifik bakteriler tanımlandıktan sonra antibiyotikler, organizmaları daha etkili bir şekilde hedefleyecek şekilde ayarlanabilir.
 • Destekleyici bakım: Sıvı resüsitasyonu, ağrı yönetimi ve beslenme desteği de dahil olmak üzere yoğun bakım gerekebilir. Fournier gangrene olan hastalar genellikle kritik durumda olduğundan yaşamsal belirtilerin ve organ fonksiyonlarının izlenmesi ve yönetilmesi çok önemlidir.
 • Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT): Bu terapi, basınçlı bir oda veya bölmede saf oksijenin solunmasını içerir; bu, bakterileri öldürmeye ve enfekte olmuş dokunun iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir.
 • Yara bakımı: İlk cerrahi debridmandan sonra, iyileşmeyi hızlandırmak için pansuman değişiklikleri ve muhtemelen negatif basınçlı yara tedavisi (vakum destekli kapatma) dahil olmak üzere devam eden yara bakımı gereklidir.
 • Rekonstrüktif cerrahi: Enfeksiyon kontrol altına alındıktan ve hasta stabil hale geldikten sonra, etkilenen bölgeleri onarmak ve işlevi eski haline getirmek için rekonstrüktif cerrahi gerekebilir.

Sık sorulan sorular

İyileşme süreci ne kadardır?

Genellikle iyileşme süreci birkaç aşamadan oluşur ve haftalar, aylar sürebilir. Süreyi etkileyen bazı faktörler şunlardır:

 • İlk İyileşme: Acil aşama hastanın stabilize edilmesini, enfeksiyonun kontrol altına alınmasını ve çoklu cerrahi debridmanları içerir. Bu aşama birkaç günden haftaya kadar sürebilir.
 • Yara İyileşmesi: Enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra debridmanın oluşturduğu açık yaraların iyileşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu birkaç hafta sürebilir. Negatif basınçlı yara tedavisi gibi gelişmiş yara bakımı teknikleri bu sürecin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.
 • Rekonstrüktif Cerrahi: Aşırı doku kaybı meydana gelmişse rekonstrüktif cerrahi gerekli olabilir. Bu prosedürlerin zamanlaması hastanın durumuna ve hasarın boyutuna bağlıdır. Rekonstrüktif cerrahiden kaynaklanan iyileşme, iyileşme zaman çizelgesine haftalar veya aylar ekleyebilir.
 • Rehabilitasyon: Enfeksiyonun ve ameliyatların boyutuna bağlı olarak, gücü ve işlevi yeniden kazanmak için fiziksel rehabilitasyona ihtiyaç duyulabilir ve bu da iyileşme süresini daha da uzatabilir.

Genel olarak, ilk kritik aşama birkaç hafta sürse de, gerekli rekonstrüktif ameliyatlar ve rehabilitasyon da dahil olmak üzere tamamen iyileşmesi ve iyileşmesi birkaç ay sürebilir.

Hangi bölüm bakar?

Fournier gangreni, çeşitli bölümlerden oluşan bir ekip tarafından tedavi ediliyor. Ölü dokuyu çıkarmak için gerekli cerrahi prosedürlerin uygulanmasında öncelikle ürologlar ve genel cerrahlar görev alır.

Bulaşıcı hastalık uzmanları bakteriyel enfeksiyonun antibiyotiklerle yönetilmesine yardımcı olur.

Yoğun bakım ünitesindeki yoğun bakım doktorları, ciddi vakalara destek sağlar, hayati belirtileri izler ve sepsis gibi komplikasyonları yönetir.

Ek olarak, enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra etkilenen bölgeleri onarmak için plastik cerrahlar rekonstrüktif prosedürlere dahil olabilir. Bu multidisipliner yaklaşım, hastaya kapsamlı bakım sağlar.

Ameliyatı kaç saat sürer?

Fournier gangreni için ameliyat süresi, enfeksiyonun derecesine ve çıkarılması gereken nekrotik (ölü) doku miktarına bağlı olarak değişebilir.

Tipik olarak, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için tüm enfekte dokuların çıkarılması çok önemli olduğundan, ilk cerrahi birkaç saat sürebilir.

Tüm nekrotik dokunun çıkarıldığından emin olmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için birkaç gün veya hafta boyunca birden fazla ameliyat gerekebilir. Kesin zaman dilimi vakanın ciddiyetine ve hastanın genel durumuna bağlıdır.

Kendiliğinden geçer mi?

Hayır, Fournier gangreni kendi kendine geçmez. Ölü dokunun cerrahi olarak çıkarılması, antibiyotikler ve destekleyici bakım da dahil olmak üzere acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi, yaşamı tehdit eden bir enfeksiyondur.

Hızlı ve agresif tedavi yapılmazsa durum hızla kötüleşebilir ve önemli doku hasarına, sistemik enfeksiyona ve potansiyel olarak ölüme yol açabilir.

Fournier gangreni ölümcül mü?

Evet, Fournier gangreni derhal ve agresif bir şekilde tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Yaygın doku nekrozuna neden olan ve sistemik enfeksiyona, sepsise ve organ yetmezliğine yol açabilen şiddetli, hızlı ilerleyen bir enfeksiyondur.

Erken teşhis, ölü dokuyu uzaklaştırmak için acil cerrahi müdahale ve uygun antibiyotik tedavisi, hayatta kalma oranlarının ve sonuçlarının iyileştirilmesinde kritik öneme sahiptir. Zamanında tedavi edilmezse, durum yüksek ölüm riski taşır.

Fournier gangreni kokusu kötü mü?

Evet, Fournier gangreninin sıklıkla kötü bir kokusu vardır. Bu kötü koku, nekrotik (ölü) doku varlığından ve gaz ve toksin üreten bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanır.

Koku yaygın bir semptomdur ve etkilenen bölgede meydana gelen ciddi doku tahribatının bir işareti olabilir.

Ölüm oranı nedir?

Fournier gangreninin ölüm oranı hastadan hastaya değişkenlik gösterir ancak enfeksiyonun şiddetli ve hızlı ilerlemesi nedeniyle genellikle yüksektir.

Araştırmalar ölüm oranlarının %20 ile %40 arasında değiştiğini bildirmektedir.

Bulaşma yolları nelerdir?

Bulaşıcı bir hastalık değildir ve kişiden kişiye bulaşamaz. Genellikle kesikler, sıyrıklar, ameliyat yaraları veya genital, perineal veya perianal bölgelerdeki enfeksiyonlar gibi derideki kırılmalar yoluyla vücuda giren bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle gelişir.

Fournier gangreni tekrarlar mı?

Potansiyel olarak tekrarlayabilir, ancak altta yatan risk faktörleri ve nedenler uygun şekilde tedavi edilirse tekrarlama nispeten nadirdir.

Tekrarlamayla ilgili önemli noktalar:

 • Altta Gelen Koşullar: Bir kişiyi Fournier gangrenine yatkın hale getiren altta yatan koşullar (diyabet, kronik enfeksiyonlar veya bağışıklık sistemi baskılanması gibi) iyi kontrol edilmezse, tekrarlama riski daha yüksektir.
 • Hijyen ve Bakım: İyi hijyenin sağlanması ve yaraların veya ameliyat bölgelerinin uygun bakımının sağlanması, tekrarın önlenmesi açısından çok önemlidir.
 • Takip Bakımı: Potansiyel risk faktörlerini izlemek ve yönetmek için doktor ile düzenli takip önemlidir.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Diyetin iyileştirilmesi, şeker hastalarında kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesi ve genital bölgede travma veya enfeksiyonlara yol açabilecek davranışlardan kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapmak, tekrarlama riskini azaltabilir.