Mikro Tese Nedir?

MikroTESE veya Mikrodiseksiyon Testiküler Sperm Ekstraksiyonu, özellikle obstrüktif olmayan azospermiye bağlı kısırlık sorunları olan, yani ejakülatlarında sperm bulunmayan erkeklere uygulanan cerrahi bir işlemdir.

MikroTESE sırasında, sperm aramak amacıyla küçük testis dokusu örneklerini incelemek ve çıkarmak için yüksek güçlü bir mikroskop kullanılır.

Bu yöntem, geleneksel testislerden sperm alma prosedürlerinden daha kesindir ve in vitro fertilizasyon (IVF) gibi yardımcı üreme tekniklerinde kullanılmak üzere nadir sperm ceplerinin bulunmasına yardımcı olabilir.

Genellikle diğer sperm alma yöntemleri sperm bulamadığında dikkate alınır.

Mikro Tese Ameliyatı nasıl yapılır?

MikroTESE ameliyatı şu şekilde yapılır:

mikro tese

1- Anestezi: İşlem sırasında bilincinin kapalı olması ve ağrısız olması için hasta genel anestezi altına alınır.

2- Kesi: Testise ulaşmak için skrotumda küçük bir kesi yapılır. Skrotal kesi tipik olarak diğer sperm alma prosedürlerine kıyasla daha küçüktür.

3- Mikroskobik Muayene: Testis açığa çıktıktan sonra, testis dokusunu incelemek için yüksek güçlü bir mikroskop kullanılır. Bu dikkatli inceleme, obstrüktif olmayan azospermi vakalarında bile potansiyel sperm üretimi olan bölgeleri belirlemelerine olanak tanır.

4- Doku Ekstraksiyonu: Potansiyel spermin bulunduğu belirlenen bölgelerden küçük testis dokusu örnekleri çıkarılır. Cerrah çevredeki dokuya verilecek zararı en aza indirmeye dikkat eder.

5- Sperm Eldesi: Çıkarılan doku hemen mikroskop altında incelenerek sperm aranır. Sperm bulunması durumunda yardımcı üreme tekniklerinde kullanılmak üzere toplanır.

6- Kapatma: İşlem tamamlandıktan sonra kesi dikişlerle kapatılır.

MikroTESE, erkeklerde kısırlık vakalarında sperm elde etmede daha kesin ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Mikroskop kullanımı, diğer tekniklere kıyasla daha yüksek başarı oranlarıyla spermin tanımlanmasına ve çıkarılmasına olanak tanır.

Ancak, sperm bulma prosedürünün başarısının duruma göre değişebileceğini ve sperm elde etme garantisi yoktur.

Mikro Tese Ameliyatı kaç kere yapılır?

MikroTESE ameliyatının yapılma sayısı vakaya ve işlemin amacına göre değişiklik gösterebilir.

İşte birkaç senaryo:

 • Tek İşlem: Çoğu durumda MikroTESE tek işlem olarak yapılır. Cerrah, sperm olup olmadığını belirlemek için bu tek operasyon sırasında testis dokusunu inceler ve çıkarır.
 • İki taraflı MikroTESE: Bazı durumlarda işlem iki taraflı yani her iki testise aynı ameliyat seansında yapılabilir. Bu, sperm bulma şansını en üst düzeye çıkarmak için yapılır. Ancak bu daha kapsamlı bir prosedürdür ve artan risklerle ilişkilendirilebilir.
 • İşlemlerin Tekrarı: İlk MikroTESE sperm üretmezse veya sonuç alınamazsa, işlem daha sonra tekrarlanabilir. Ameliyatın tekrarlanması kararı genellikle bireyin durumunun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve değerlendirilmesinden sonra verilir.

Gerekli prosedürlerin sayısı, bireyin özel durumuna ve ilk ameliyatın başarısına bağlıdır.

Mikro Tese Ameliyatı zararları var mıdır?

MikroTESE ameliyatı da her cerrahi işlem gibi bazı potansiyel risk ve komplikasyonları taşır.

Bunlar şunları içerebilir:

 • Enfeksiyon: Herhangi bir cerrahi prosedür, kesi yerinde enfeksiyon riski taşır.
 • Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında aşırı kanama potansiyel bir risktir.
 • Şişme ve Ağrı: Skrotal bölgede ameliyat sonrası şişlik ve ağrı yaygındır ancak genellikle zamanla azalır.
 • Testis Dokusunun Hasarı: Prosedür testis dokusunun hasarını en aza indirmeyi amaçlasa da yine de istenmeyen hasar riski vardır.
 • Sperm Bulamama: Bazı durumlarda MikroTESE testis dokusunda sperm bulamayabilir ve işlem başarısız olabilir.
 • Genel Anestezi Riskleri: Genel anestezi kullanımı, genellikle nadir olmasına rağmen, kendine has potansiyel komplikasyonları da beraberinde getirir.

Mikro Tese Ameliyatı fiyatı 2023?

MikroTESE ameliyatının maliyeti, lokasyonunuza,  kliniğe, cerrahın tecrübesine ve tek taraflı mı yoksa iki taraflı mı yapıldığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

MikroTESE ameliyatının 2023 yılındaki maliyetine ilişkin doğru bir tahminde bulunmak için bölgenizdeki üroloji klinikleri veya hastanelerle iletişime geçmenizi ve özel durumunuzu onlarla görüşmenizi öneririm.

Tese ameliyatı sonrası hamile kalanlar var mı?

Tese ameliyatı sonrası eğer sperm elde edilebilirse bu durum kadının hamilelik şansını ciddi oranda artırır. Elbetteki tese ameliyatı sonrası çeşitli tıbbi süreçlerden sonra hamile kalan kadınlar vardır.

Tese ameliyatından kaç gün sonra ilişkiye girilir?

Testikten Sperm Ekstraksiyonu (TESE) ameliyatından sonra genellikle cinsel aktiviteye veya ilişkiye devam etmeden önce bir süre beklenmesi tavsiye edilir.

Kesin zaman çizelgesi, özel durumunuza ve cerrahınızın tavsiyelerine bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle cinsel aktiviteye başlamadan önce en az 2 ila 4 hafta beklemeniz önerilir.

Bu bekleme süresi ameliyat bölgesinin iyileşmesini sağlar ve komplikasyon veya rahatsızlık riskini azaltır.

Mikro Tese Ameliyatında sperm çıkmazsa ne yapılmalı?

Mikrodiseksiyon Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (MikroTESE) ameliyatı sırasında sperm bulunamazsa, hayal kırıklığı yaratabilir ancak dikkate alınması gereken birkaç olası adım vardır:

 • MikroTESE’yi tekrarlayın: Bazı durumlarda ikinci bir Mikro tese işlemi önerilebilir. Testislerdeki sperm üretimi düzensiz olabilir, dolayısıyla daha sonraki bir ameliyatta farklı bir alanın sperm vermesi mümkündür.
 • İleri üreme teknikleri: Kısırlığın spesifik nedenine bağlı olarak, epididimden sperm elde edilmesi (epididimal sperm aspirasyonu)
 • Altta yatan sorunların ele alınması: Kısırlığın nedeni tıbbi bir durum, hormonal dengesizlik veya diğer faktörlerle ilişkiliyse, bu sorunların ele alınması doğurganlık sonuçlarını iyileştirebilir. Eğer sorun varikosel ise ona yönelik çözümlere bakılır.
 • Duygusal destek: Kısırlıkla baş etmek duygusal açıdan zorlayıcı olabileceğinden, her iki partnere de duygusal destek sağlamak çok önemlidir. Destek grupları ve danışmanlık faydalı olabilir.

Mikro tese ile tüp bebek sahibi olma ihtimali artar mı?

Evet, erkek kısırlığının non-obstrüktif azospermiye (ejakülatta sperm yokluğu) bağlı olduğu durumlarda Mikro tese ile başarılı bir tüp bebek (IVF) işlemi geçirme ihtimali artmaktadır.

MikroTESE, canlı spermin doğrudan testis dokusundan bulunup çıkarılmasını amaçlayan son derece uzmanlaşmış bir cerrahi tekniktir.

MikroTESE yoluyla başarılı bir şekilde sperm elde edilerek, IVF veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) için kullanılabilecek canlı bir sperm kaynağı sağlanır.

Bu, diğer sperm elde etme yöntemleri başarısız olduğunda veya çok az veya izole edilmiş sperm bulunmasının beklendiği durumlarda özellikle önemlidir.

Alınan sperm, laboratuvardaki yumurtaları IVF veya ICSI yoluyla döllemek için kullanılabilir ve bu da erkek kısırlığı sorunlarıyla karşı karşıya olan çiftlerin başarılı bir hamilelik elde etme şansını artırır.

Ancak IVF’nin başarısı hala kadın partnerin doğurganlığı ve genel sağlığı gibi diğer faktörlere bağlıdır.

Mikro Tese Ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

Mikro tese ameliyatından sonra, uygun iyileşmeyi ve mümkün olan en iyi sonuçları sağlamak için ameliyat sonrası bakım talimatlarını takip etmek önemlidir.

İşte bazı hususlar:

 • Dinlenme ve İyileşme: Vücudunuzun iyileşmesine izin verin. Cerrahınızın önerdiği süre boyunca yorucu aktivitelerden kaçının.
 • Ağrı yönetimi: Ameliyattan sonra bir miktar rahatsızlık veya ağrı hissedebilirsiniz.
 • Kesi bakımı: Cerrahi kesiyi temiz ve kuru tutun.
 • Cinsel aktiviteden kaçının: Cerrahınız cinsel aktiviteye devam etmenin güvenli olduğu zamanı bildirecektir. Tipik olarak, uygun iyileşmeyi sağlamak için birkaç hafta beklemeniz önerilir.
 • İlaçlar: Cerrahınız antibiyotik veya ağrı kesici gibi ilaçlar reçete ediyorsa, bunları belirtildiği şekilde aldığınızdan emin olun.
 • Sperm toplanmasının izlenmesi: Ameliyat sırasında sperm başarılı bir şekilde elde edildiyse, doktorunuz, alınan spermin saklanması ve yardımcı üreme teknikleri için kullanılması hakkında görüşecektir.
 • Tüp bebek danışmanlığı: İnvitro fertilizasyon (IVF) veya diğer yardımcı üreme teknikleri gibi doğurganlık yolculuğunuzdaki sonraki adımları planlamak için bir doğurganlık uzmanı veya üreme endokrinoloğuyla yakın çalışmaya devam edin.
 • Yaşam tarzı ve diyet: Genel sağlığınıza dikkat edin. Doğurganlık üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğinden sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı sürdürün.

Mikro Tese başarı oranı yüzde kaçtır?

MikroTESE başarı oranı, bireyin özel durumu, cerrahın deneyimi ve erkek kısırlığının altında yatan nedenler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir.

Başarı oranları sıklıkla işlem sırasında canlı sperm bulma açısından tartışılmaktadır.

Genel olarak MikroTESE, sperm üretimindeki bir sorun nedeniyle ejakülatta sperm bulunmadığı bir durum olan obstrüktif olmayan azospermi vakalarında sperm elde etmek için en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilir.

Mikro tese sırasında sperm elde etmedeki başarı oranları, çeşitli faktörlere bağlı olarak %40 ila %70 arasında değişebilir, hatta bazı durumlarda daha da yüksek olabilir.

Mikro tese’nin başarı oranını etkileyebilecek faktörler şunlardır:

 • Azosperminin altta yatan nedeni.
 • İşlemi gerçekleştiren cerrahın deneyimi ve becerisi.
 • İleri mikrocerrahi tekniklerin kullanılması.
 • İşlemin gerçekleştirildiği testislerin içindeki spesifik konum.

Mikro Tese Ameliyatı sonrası ağrılar olur mu?

MikroTESE ameliyatından sonra ağrı veya rahatsızlık yaygındır ancak şiddeti ve süresi kişiden kişiye değişebilir.

Düşünülmesi gereken şeyler var:

 • Ameliyat Sonrası Ağrı: Ameliyat sonrasında skrotal bölgede bir miktar ağrı, şişlik ve rahatsızlık hissedilmesi tipik bir durumdur. Bu rahatsızlık genellikle cerrahınız tarafından reçete edilen ağrı kesici ilaçlarla tedavi edilir.
 • Ağrı Süresi: Ağrının yoğunluğu genellikle ameliyattan sonraki ilk birkaç günde en belirgindir ve bir veya iki hafta içinde giderek azalır.
 • İlaçlar: Cerrahınız muhtemelen ameliyat sonrası ağrının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için ağrı kesiciler veya iltihap önleyici ilaçlar yazacaktır. Rahatınızı sağlamak için bu ilaçları belirtildiği şekilde almanız önemlidir.
 • Dinlenme ve Yüksekte Kalma: Özellikle ilk birkaç gün boyunca istirahat ve skrotal bölgeyi yüksekte tutmak, rahatsızlığın ve şişliğin azalmasına yardımcı olabilir.

Mikro Tese Ameliyatı olanlar kaç günde iyileşir?

 • Ameliyat Sonrası Derhal: İşlemden hemen sonra genellikle cerrahi tesisteki iyileşme alanında birkaç saat geçirirsiniz. Bu süre zarfında, ameliyat sonrası herhangi bir acil sorun açısından izleneceksiniz.
 • İlk Birkaç Gün: Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün ciddi rahatsızlık, şişlik ve muhtemelen bir miktar ağrı içerebilir. Bu süre zarfında dinlenmeniz, yorucu aktivitelerden kaçınmanız ve ağrı yönetimi için cerrahınızın tavsiyelerine uymanız önerilir.
 • Bir ila İki Hafta: İlk veya iki hafta boyunca durumunuzda kademeli bir iyileşme görmeye başlamalısınız. Ağrı ve şişlik azalmalıdır ve yavaş yavaş hafif aktivitelere dönebilirsiniz.
 • Normal Faaliyetlere Dönüş: Birçok kişi, birkaç hafta içinde normal, yorucu olmayan faaliyetlere dönebilir.