geç kalınmış inmemiş testis

Geç kalınmış inmemiş testis, testisin doğumda skrotumda olduğu, ancak daha sonra karın içine geri döndüğü bir durumu ifade eder.

Bu hormonal değişiklikler, travma veya diğer faktörler nedeniyle oluşabilir. İnmemiş bir testisin tedavi edilmesi önemlidir, çünkü testis kanseri, kısırlık ve diğer komplikasyonların daha yüksek riskine yol açabilir.

İnmemiş testis nedir?

Bu durum, fetal gelişim sırasında testislerden birinin veya her ikisinin karından skrotuma inememesi durumudur.

Normalde testisler karın içinde oluşur ve doğumdan önce testis torbasına iner. Testislerden birinin veya her ikisinin skrotuma inmemesi inmemiş testis olarak bilinir.

Bu durum prematüre bebeklerde daha yaygındır ve prematüre erkek bebeklerin %30 kadarında inmemiş testis vardır. Bununla birlikte, zamanında doğan bebeklerde de ortaya çıkabilir.

Çoğu durumda, testis yaşamın ilk birkaç ayında skrotuma hareket edecektir. Etmez ise, testis kanseri, kısırlık ve diğer sorunlar gibi potansiyel komplikasyonları önlemek için tedavi edilmesi gerekebilir.

geç kalınmış inmemiş testis

İnmemiş testis nasıl anlaşılır?

İnmemiş bir testis, genellikle bir çocuk doktoru veya bir ürolog tarafından yapılan fizik muayene sırasında teşhis edilebilir. Muayene sırasında doktor, skrotumda testislerin varlığını hissedecek ve ayrıca tanıyı doğrulamak için bir ultrason uygulayabilir.

Bu rahatsızlığa yönelik şüphe varsa, doktor testisin yerini ve en iyi tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olmak için kan testleri, hormon testleri veya görüntüleme çalışmaları gibi ek testler de isteyebilir.

Testis kanseri, kısırlık ve diğer sorunlar gibi potansiyel komplikasyonları önlemek için bu durumun mümkün olan en kısa sürede teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi önemlidir.

İnmemiş testis tedavisi ne zaman yapılmalı?

Bu rahatsızlığın tedavisi mümkün olan en kısa sürede, ideal olarak 1 yaşından önce yapılmalıdır. Bunun nedeni, testis ne kadar uzun süre inmemiş kalırsa, testis kanseri, kısırlık ve diğer sorunlar gibi komplikasyon riskinin o kadar yüksek olmasıdır.

Bu rahatsızlığın tedavi seçenekleri çocuğun yaşına ve testisin konumuna bağlıdır. Daha küçük çocuklar için, testisin skrotuma hareketini uyarmak için hormon tedavisi kullanılabilir.

Hormon tedavisi başarısız olursa veya çocuk daha büyükse, testisi skrotuma taşımak için ameliyat gerekebilir.

Erken teşhis ve tedavi, olası komplikasyonları önlemeye ve çocuk için genel prognozu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

İnmemiş testis ameliyatı?

Orşiopeksi olarak da bilinen inmemiş testis ameliyatı, inmemiş bir testisin skrotuma taşınması için yapılan cerrahi bir prosedürdür. Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır ve testise erişmek için kasık bölgesinde küçük bir kesi yapılmasını içerir.

Cerrah testisi dikkatli bir şekilde manipüle edecek ve skrotuma indirecektir. Testis yerine yerleştirildikten sonra cerrah, testislerin yukarı hareket etmesini önlemek için dikişler veya başka teknikler kullanarak onu skrotuma sabitleyecektir.

İnmemiş testis ameliyatı genellikle ayakta tedavi bazında yapılır, bu da çocuğun ameliyatla aynı gün eve gidebileceği anlamına gelir.

Kesinin düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak için çocuğun ameliyattan birkaç hafta sonra fiziksel aktiviteden ve ağır kaldırmaktan kaçınması gerekecektir. Bu ameliyatın başarı oranı yüksektir ve çoğu çocuk tamamen iyileşir.

inmemiş testis ameliyatı

İnmemiş testis kendiliğinden düzelir mi?

Bazı durumlarda bu rahatsızlık kendiliğinden düzelebilir, yani testis herhangi bir tedavi olmaksızın skrotuma hareket eder. Bununla birlikte, bunun hafif bir inmemiş testis vakası olan bebeklerde ortaya çıkması daha olasıdır.

Genel olarak, testis 6 aylıkken skrotuma hareket etmemişse, bunu kendi başına yapması pek olası değildir. Bu gibi durumlarda, testis kanseri ve kısırlık gibi potansiyel komplikasyonları önlemek için tipik olarak tedavi önerilir.

İnmemiş testis ameliyatı sonrası riskler?

Bu ameliyat nispeten güvenli ve yaygın bir işlemdir. Ancak, herhangi bir cerrahi işlem gibi, bazı riskler taşır.

İnmemiş testis ameliyatı riskleri:

 • Enfeksiyon: Kesi yerinde veya skrotumda enfeksiyon riski vardır.
 • Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama riski vardır.
 • Kan damarlarında, sinirlerde veya diğer yapılarda hasar: Kasık veya skrotumdaki kan damarları, sinirler veya diğer yapılarda küçük bir hasar riski vardır.
 • Nüksetme: Bazı durumlarda, testis ameliyattan sonra karın içine geri dönebilir ve ek tedavi gerektirebilir.
 • Anestezi komplikasyonları: Ameliyat sırasında kullanılan anesteziye bağlı komplikasyon riski vardır.
 • Testiküler atrofi: Nadir durumlarda, testis ameliyattan sonra küçülebilir veya atrofi olabilir.

Yetişkinlerde inmemiş testis ameliyatı riskli mi?

Yetişkinlerde bu ameliyat genellikle güvenli bir işlem olarak kabul edilir, ancak riskleri artırabilecek bazı faktörler vardır:

 • Skar dokusu: Erişkinlerde, testis karın bölgesinde çocuklara göre daha yüksekte yer alabilir ve önceki ameliyatlardan, yaralanmalardan veya enfeksiyonlardan daha fazla skar dokusu olabilir. Bu, testisin bulunmasını ve çıkarılmasını zorlaştırabilir ve komplikasyon riskini artırabilir.
 • Diğer faktörler ise Testis atrofisi, anestezi komplikasyonları ve enfeksiyon olabilir.

Tek taraflı inmemiş testis kısırlık belirtisi mi?

inmemiş testis nedir

Tek taraflı inmemiş testis (ÜDT), yani sadece bir testisin inmemiş olması kısırlık için bir risk faktörü olabilir, ancak bu mutlaka kısırlığın olacağı anlamına gelmez.

Bu rahatsızlık, testis kanseri, testis torsiyonu ve testis atrofisi gibi doğurganlığın azalmasına ve hatta kısırlığa yol açabilen belirli durumların gelişme riski daha yüksektir.

Ek olarak, karındaki sıcaklık skrotumdakinden daha yüksektir, bu da testisteki sperm üreten hücrelere zarar verebilir. Bununla birlikte, tek taraflı UDT’si olan birçok erkek normal doğurganlığa sahiptir ve doğurganlık bir dizi başka faktörden de etkilenebilir.

Bebeklerde inmemiş testis ağrı yapar mı?

Bu rahatsızlık genellikle bebeklerde veya küçük çocuklarda testis ağrısına neden olmaz. Aslında, çoğu UDT vakası asemptomatiktir, yani görünür semptomlar yoktur.

Bununla birlikte, nadir durumlarda, testis kasık kanalında sıkışabilir veya spermatik kordda bir bükülme gelişerek ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir.

Bu komplikasyonlar kısırlık da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden acil tıbbi müdahale gerektirir. Bir bebek veya küçük çocuk kasık bölgesinde ağrı veya şişlik yaşarsa, ÜDT de dahil olmak üzere altta yatan herhangi bir durumu dışlamak için tıbbi yardım almak önemlidir.

İnmemiş testis hangi bölüm bakar?

Bu durumunda, erkeklerin çocuk doktoru veya ürolog uzmanına başvurmaları önerilir. Ürologlar, idrar yolu, böbrekler, üretra ve genital sistemle ilgili sorunların tanısını, tedavisini ve takibini yaparlar.

İnmemiş testis tedavisi konusunda da uzmanlaşmışlardır ve bu konuda en uygun tedavi yöntemlerini önerirler.

Eğer erişkin bir bireyde böyle bir sorun varsa, üroloji veya androloji uzmanlarına başvurmak uygun olacaktır.

İnmemiş testis zararları?

Bu rahatsızlık tedavi edilmediği takdirde bir dizi soruna neden olabilir.

UDT ile ilişkili potansiyel zararlardan bazıları şunlardır:

 • Kısırlık: UDT’nin en önemli uzun vadeli risklerinden biri kısırlıktır. Çalışmalar, UDT’li erkeklerin, vücut içindeki yüksek sıcaklığın testis dokusunda neden olduğu hasar nedeniyle kısırlık riskinin arttığını göstermiştir.
 • Testis kanseri: UDT’li erkekler, özellikle durum 2 yaşından önce düzeltilmezse, testis kanseri geliştirme riski daha yüksektir.
 • Burulma: İnmemiş bir testisin, testisin ağrılı bir bükülmesi olan torsiyon yaşama olasılığı daha yüksektir. Torsiyon, testise giden kan akışını kesebilir ve doku hasarına ve kısırlığa yol açabilir.
 • Fıtık: UDT ile aynı tarafta kasık fıtığı gelişme riski daha yüksektir.
 • Testis atrofisi: Bu durum tedavi edilmezse testis dokusu küçülebilir ve sonunda düzgün işlevini durdurarak testis atrofisine yol açabilir.