kadınlarda idrardan kan gelmesi

Kadınlarda idrardan sonra peçeteye kan gelmesi farklı tıbbi durumlardan kaynaklanabilir. Hematüri olarak bilinen idrarda kan, idrarda kırmızı kan hücrelerinin varlığına işaret eder.

Hematüri bir hastalık değil, bir semptomdur ve idrar yollarını veya vücudun diğer kısımlarını etkileyen çeşitli durumlardan kaynaklanabilir.

kadınlarda idrardan sonra peçeteye kan gelmesi

Kadınlarda idrardan kan gelmesi neden olur?

Kadınlarda idrarda kan görülmesinin 10 farklı nedenleri:

 • Sistit veya üretrit gibi idrar yolu enfeksiyonu, kadınlarda hematürinin yaygın nedenleridir.
 • Böbrek taşı idrar yolundan geçince kanamaya neden olabilir ve hematüri ile sonuçlanabilir.
 • Bazen adet kanı idrarla karışarak kanlı görünmesine neden olabilir.
 • Cinsel ilişki bazen küçük travmalara yol açarak geçici hematüri ile sonuçlanabilir.
 • İdrar yolu veya pelvik bölgenin yaralanması kanamaya ve hematüriye neden olabilir.
 • Mesane enfeksiyonları, mesane kanseri, böbrek enfeksiyonu veya böbrek hastalığı gibi çeşitli tıbbi durumlar hematüriye yol açabilir.
 • Bazı ilaçlar, özellikle de kan sulandırıcılar idrar yollarında kanama riskini artırabilir.
 • Menopoz sırasında hormon düzeylerindeki değişiklikler idrar yolu zarının incelmesine yol açarak kanamaya daha duyarlı hale getirebilir.
 • Adet sırasında adet kanının bir kısmı idrarla karışarak kırmızımsı bir görünüm verebilir.
 • Üretranın fiziksel yaralanması veya travması kanamaya ve hematüriye neden olabilir.

Kadınlarda idrardan kan gelmesi tedavisi?

Kadınlarda idrarda kan tedavisi, durumun altında yatan nedene bağlıdır.

Hematüri nedenleri ve tedaviler:

1- Hematürinin nedeni bir idrar yolu enfeksiyonu ise, tedavi genellikle bir uzman hekim tarafından reçete edilen bir dizi antibiyotik içerir.

2- Kanamanın sebebi idrar yolu, mesane veya böbreklerdeki enfeksiyonlar ise bunlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Antibiyotik seçimi ve tedavi süresi spesifik enfeksiyona ve ciddiyetine bağlı olacaktır.

3- Hematüri mesane kanseri, böbrek enfeksiyonu gibi durumların tedavisi tanıya bağlı olarak değişecektir. Durumun doğasına ve evresine bağlı olarak ameliyat, kemoterapi, radyasyon terapisi veya ilaç tedavisini içerebilir.

4- Hematüri ilaçlardan kaynaklanıyorsa, uzman hekim ilaç rejimini veya dozunu ayarlamayı düşünebilir.

5- Kanamanın kaynağı rahim miyomları, endometriozis veya rahim ağzı polipleri gibi jinekolojik bir sorunsa tedavi seçenekleri spesifik duruma bağlı olacaktır. Buna ilaçlar, hormon tedavisi veya cerrahi prosedürler dahil olabilir.

6- Hematüri idrar yolu veya pelvik bölgedeki travmanın bir sonucuysa tedavi, dinlenme, ağrı yönetimi ve bazen ameliyat yoluyla yaralanmanın giderilmesini içerebilir.

Kadınlarda idrardan kan gelmesi hangi doktor bakar?

kadınlarda idrarda kan neden olur

Kadınlarda hematürinin değerlendirilmesi ve tedavisine dahil olabilecek bazı uzmanlar:

 • Birinci Basamak Hekimi: İlk değerlendirmeyi yapabilir, tıbbi geçmişi alabilir ve hematürinin nedenini belirlemek için ön testler isteyebilir.
 • Ürolog: Hematürinin nedeni mesane veya böbrek rahatsızlıkları gibi idrar yolundaki sorunlarla ilişkiliyse tanı ve tedavide sıklıkla bir ürolog yer alır.
 • Jinekolog: İdrarda kan görülmesinin nedeni olarak vajinal kanama gibi jinekolojik sorunlardan şüpheleniliyorsa bir jinekoloğa danışılabilir.
 • Nefrolog: Nefrologlar böbrek bozukluklarında uzmanlaşmıştır ve böbrekle ilişkili hematüri nedenlerinin değerlendirilmesi ve tedavisinde uzmanlık sağlayabilirler.
 • Hematolog: Hematologlar kan bozukluklarında uzmanlaşır ve bu tür durumların teşhis edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olabilirler.
 • Onkolog: Mesane veya böbrek kanseri gibi kanserle ilgili bir endişe varsa, durumu daha ayrıntılı değerlendirmek ve tedavi etmek için bir onkologa danışılabilir.

Kadınlarda idrardan kan gelmesi hastalık belirtisi mi?

Evet, hematüri olarak da bilinen idrarda kan görülmesi, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da altta yatan bir tıbbi durumun veya hastalığın belirtisi olabilir:

 • Böbrek taşlarının varlığı, bu taşlar idrar yolundan geçerken kanamaya ve hematüriye neden olabilir.
 • İdrar yolu, mesane veya böbreklerdeki enfeksiyonlar hematüriye yol açabilir.
 • Mesane enfeksiyonları, interstisyel sistit veya mesane tümörleri gibi durumlar idrarda kana neden olabilir.
 • Jinekolojik Sorunlar: Endometriozis, rahim fibroidleri veya servikal polipler gibi jinekolojik durumlar hematüriye yol açabilir.
 • Hematüri bazen mesane kanseri veya böbrek kanseri dahil olmak üzere idrar yolu kanserlerinin bir belirtisi olabilir.

Kadınlarda idrardan kan gelmesine ne iyi gelir?

Hematüriyi için bazı hususlar:

 • Bol miktarda su içmek idrarın seyreltilmesine ve idrar yollarının tahrişinin önlenmesine yardımcı olabilir, bu da bazı durumlarda faydalı olabilir.
 • Kafein ve alkol gibi idrar yollarını tahriş edebilecek maddelerden kaçının.
 • Dengeli beslenme ve düzenli egzersizi içeren sağlıklı bir yaşam tarzı, genel refaha katkıda bulunabilir ve bazı idrar yolu sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.
 • Hematürinin nedeni idrar yolu enfeksiyonu ise, hekiminiz muhtemelen enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotik reçete edecektir.
 • Hematüriye özellikle kan sulandırıcı gibi ilaçlar neden oluyorsa, hekiminiz ilaç rejimini veya dozunu ayarlamayı düşünebilir.

Kadınlarda idrarda kan görülmesi tehlikeli mi?

kadınlarda idrarda kan

Hematüri olarak bilinen idrarda kan endişe verici bir semptom olabilir. Bazı durumlarda neden nispeten iyi huylu olabilirken bazılarında daha ciddi bir duruma işaret edebilir:

 • İyi huylu Nedenler: Çoğu durumda hematüri, idrar yolu enfeksiyonları , böbrek taşları veya küçük idrar yolu tahrişi gibi nispeten iyi huylu ve tedavi edilebilir durumlardan kaynaklanır.
 • Potansiyel Olarak Ciddi Nedenler: Hematüri ayrıca mesane kanseri, böbrek kanseri veya böbrek hastalığı gibi daha ciddi tıbbi durumların bir belirtisi olabilir.

İdrardan kan gelmesi idrar tahlilinde belli olur mu?

Evet, hematüri olarak da bilinen idrarda kan bulunması sıklıkla idrar tahlili yoluyla tespit edilebilir. İdrar tahlili sırasında idrardaki kanla ilgili aşağıdaki hususlar değerlendirilebilir:

1- Görsel Muayene: İdrar numunesi herhangi bir renk değişikliği açısından görsel olarak incelenir. İdrar pembe, kırmızı veya kahverengi görünüyorsa, bu, kanın çıplak gözle görülebildiği büyük hematürinin göstergesidir.

2- Kimyasal Muayene: Kanın varlığını test etmek için kimyasal bir seviye çubuğu kullanılır. Yağ çubuğu, kırmızı kan hücrelerinin bir bileşeni olan hemoglobin ile reaksiyona girerek renk değişikliği oluşturan kimyasal reaktifler içerir.

3- Mikroskobik İnceleme: İdrar örneği, kırmızı kan hücrelerinin varlığını belirlemek için mikroskop altında incelenir.

Hematuri kansere işaret eder mi?

Hematüri bazen kanser belirtisi olabilir, ancak bu her hematüri vakasının mutlaka kanser belirtisi olduğu anlamına gelmez. Çoğu hematüri vakası kanserle ilişkili olmasa da tıbbi değerlendirme almak çok önemlidir.

Hematüri, mesane kanseri, böbrek kanseri gibi ürolojik ve jinekolojik durumlarla ilişkilendirilebilir.