kreatinin nedir

Kreatinin, kaslarınızda bulunan kreatin parçalandığında oluşan atık bir üründür. Böbrekleriniz kreatininin kanınızdan filtrelenmesinden ve idrar yoluyla atılmasından sorumludur.

Kanınızdaki düzeyi böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığının bir ölçüsüdür. Tipik olarak, böbrekler kanda nispeten stabil bir kreatinin seviyesi sağlar ve yüksek kreatinin seviyesi, böbrek fonksiyonunun bozulduğunu gösterebilir.

Kreatinin düzeylerinin ölçülmesi kan testlerinin ortak bir parçasıdır ve sonuçlar böbrek fonksiyonunu ve genel sağlığı değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Yüksek kreatinin seviyeleri böbrek fonksiyon bozukluklarını veya diğer sağlık sorunlarını işaret edebilirken, düşük seviyeler genellikle endişe kaynağı değildir.

Kanda kreatinin kaç olursa tehlikeli?

Tehlikeli olarak kabul edilen veya ciddi bir tıbbi sorunun göstergesi olan kandaki belirli kreatinin seviyesi, kişinin yaşı, cinsiyeti, kas kütlesi ve genel sağlık gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Referans aralığının dışındaki sadece kreatinin ölçümü tek başına tehlikeli olmayabilir. Kreatinin seviyeleri hidrasyon, kas kütlesi ve diyetle protein alımı gibi faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir.

Yüksek seviyeleri böbrek fonksiyon bozukluğunun erken bir işareti olabilir, ancak endişe derecesi artışın boyutuna ve akut (ani) veya kronik (uzun süreli) olmasına bağlıdır:

 • Hafif yükselmiş kreatinin: Seviyelerdeki hafif bir artış hemen endişelenmeye neden olmayabilir ve dehidrasyon, aşırı egzersiz veya yüksek proteinli bir yemek gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Nedenini belirlemek için genellikle tekrarlanan testler ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekir.
 • Önemli ölçüde yükselmiş kreatinin: Seviyelerde önemli ve kalıcı bir artış böbrek hastalığı, akut böbrek hasarı veya başka bir ciddi tıbbi durumun işareti olabilir. Bu gibi durumlarda tıbbi müdahale ve ileri tanı testleri gereklidir.
 • Akut böbrek hasarı: Seviyelerde ani, önemli bir artış (genellikle başlangıçtan itibaren en az %50 artış) akut böbrek hasarı için temel bir tanı kriteridir. AKI’nin ciddiyeti ve altta yatan nedeni, endişe düzeyini ve tedavi için aciliyeti belirleyecektir.
kanda kreatinin kaç olursa tehlikeli

Kreatinin ne işe yarar?

İnsan biyolojisi ve tıbbı bağlamında birçok önemli kullanımı ve işlevi vardır:

 • Böbrek fonksiyonu göstergesi: Öncelikle böbrek fonksiyonunun bir göstergesi olarak kullanılır. Böbrekler kreatinini kandan süzer ve kandaki seviyesi böbreklerin ne kadar etkili çalıştığını değerlendirmek için kullanılabilir.
 • İlaçlar için doz ayarlamaları: Seviye ölçümü olan kreatinin klirensi, özellikle böbrekler tarafından atılanlar olmak üzere bazı ilaçların uygun dozajlarını belirlemek için kullanılır. İlaç dozajlarının kreatinin klirensine göre ayarlanması, potansiyel ilaç toksisitesini veya yetersiz tedaviyi önlemeye yardımcı olur.
 • Glomerüler filtrasyon hızının (eGFR) tahmini: Böbreklerin kanı filtreleme hızının bir tahminini sağlayan tahmini glomerüler filtrasyon hızını (eGFR) hesaplamak için kullanılan temel bileşenlerden biridir. eGFR, kronik böbrek hastalığını sınıflandırmak ve evrelendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Kas kütlesinin değerlendirilmesi: Bazı durumlarda vücuttaki kas kütlesini tahmin etmek için kullanılabilir. Ancak bu, böbrek fonksiyonunun bir belirteci olarak kullanımından daha az yaygındır.

Kreatinin düşüklüğü ne anlama gelir?

Kandaki veya idrardaki düşük seviye tipik olarak kaslar tarafından üretiminde azalma olduğunu veya kas kütlesini etkileyen altta yatan sağlık sorunları olabileceğini gösterir.

Düşük seviye bireyin genel sağlık durumu ve tıbbi geçmişi bağlamında yorumlanması gerekmektedir.

Bazı durumlarda, düşük seviyeler, özellikle de ilgili başka semptomlar veya anormal test sonuçları yoksa, mutlaka tıbbi bir soruna işaret etmeyebilir.

Kreatinin düşüklüğü neden olur?

Kandaki düşük seviye çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Düşük kreatinin nedenleri:

 • Azalmış Kas Kütlesi: Kas kütlesindeki azalma daha düşük kreatinin üretimine yol açabilir. Uzun süreli hareketsizlik, immobilizasyon veya belirli nöromüsküler bozukluklar gibi kas atrofisi veya erimesine neden olabilecek durumlar, seviyenin düşmesine neden olabilir.
 • Malnütrisyon veya Açlık: Yetersiz protein alımı veya şiddetli malnütrisyon kas kütlesinin azalmasına ve dolayısıyla üretimin düşmesine neden olabilir. Yeme bozuklukları, kronik yetersiz beslenme veya ciddi kalori kısıtlaması olan bireyler düşük kreatinin seviyeleri yaşayabilir.
 • Kronik Hastalık: Bazı kronik hastalıklar, özellikle kas erimesi veya kaşeksi ile ilişkili olanlar düşmesine neden olabilir. İlerlemiş kanser, HIV/AIDS veya kronik böbrek enfeksiyonu gibi durumlar kas kaybına ve üretiminin azalmasına neden olabilir.
 • Yaşlanma: İnsanlar yaşlandıkça, genellikle kas kütlelerinde doğal bir düşüş yaşarlar. Düşük kas kütlesi, yaşlı yetişkinlerde yaygın bir durum olan düşük seviyelere neden olabilir.
 • Karaciğer Hastalığı: Bunun küçük bir kısmı karaciğer tarafından metabolize edilir ve elimine edilir. Karaciğer hastalıkları veya karaciğer fonksiyonlarını bozan durumlar bu süreci bozabilir ve seviyenin düşmesine neden olabilir.
 • Hamilelik: Hamilelikte kan hacmi artar ve kreatininin bir kısmı kan dolaşımında seyreltilerek seviyenin düşmesine neden olabilir. Bu genellikle hamilelik sırasında normal bir fizyolojik değişiklik olarak kabul edilir.
 • Bazı İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle kas metabolizmasını etkileyen veya nefrotoksik (böbreklere zarar veren) özelliklere sahip olanlar, kreatinin seviyelerinin düşmesine katkıda bulunabilir. Bu ilaçlar antibiyotikler, kortikosteroidler veya bazı antiviral ilaçları içerebilir.
 • Genetik Faktörler: Nadir görülen genetik durumlar, kas metabolizmasındaki anormallikler nedeniyle düşük seviyelere yol açabilir.

Kreatinin düşüklüğü belirtileri?

Kandaki düşük kreatinin seviyeleri tipik olarak kendi başlarına belirli semptomlara neden olmaz.

Bunun yerine, bir bireyin yaşadığı semptomların, düşük kreatinin seviyelerinin kendisinden ziyade altında yatan nedenlerle ilgili olması daha olasıdır.

Düşük seviyelere yol açan durumlarla ilişkili olabilecek potansiyel semptomlar ve komplikasyonlar:

 • Yorgunluk: Düşük kreatinin seviyelerine yol açabilen kronik hastalıklar veya yetersiz beslenme de yorgunluğa ve genel bir halsizlik hissine neden olabilir.
 • Kilo Kaybı: Düşük kreatinin seviyelerine yol açabilen kaşeksi gibi durumlar genellikle önemli kilo kaybına neden olur.
 • Nöromüsküler Belirtiler: Belirli nöromüsküler bozukluklar veya kas fonksiyonunu etkileyen durumlarda, kişi sinir sistemi veya kas koordinasyonu ile ilgili semptomlar yaşayabilir.
 • Böbrekle İlgili Belirtiler: Düşük kreatinin seviyeleri böbrek fonksiyon bozukluğu ile ilişkiliyse, kişi idrar çıkışında değişiklikler, idrarda kan veya sıvı tutulması gibi böbrek hastalığı veya bozukluğu ile ilgili semptomlar yaşayabilir.

Kreatinin yüksekliği ne demektir?

Kandaki yüksek seviyeleri böbrek fonksiyonu veya diğer sağlık sorunları ile ilgili potansiyel sorunların bir göstergesi olabilir.

Kreatinin yüksekliği nasıl düşürülür?

Yüksek seviyelerinin düşürülmesi genellikle yüksek kreatininin altında yatan nedenin ele alınmasını içerir.

Bunun seviyelerini düşürmeye yönelik yaklaşım, spesifik nedene bağlı olarak değişecektir ve tıbbi değerlendirme ve müdahale gerektirir.

Genel stratejiler ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

Altta yatan sağlık koşullarını yönetin:

 • Yüksek kreatinin kronik böbrek hastalığından (KBH) kaynaklanıyorsa, ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla böbrek hastalığının ilerlemesini yönetmek ve yavaşlatmak için tıbbi destek almalısınız.
 • Akut böbrek hasarı (AKI) için, dehidrasyon, enfeksiyonlar veya nefrotoksik ilaçların kesilmesini içerebilecek altta yatan nedeni belirleyin ve tedavi edin.

Susuz kalmayın:

 • Yeterli hidrasyon, böbrek fonksiyonlarını korumak ve kreatinin dahil atık ürünlerin vücuttan atılmasına yardımcı olmak için gereklidir. Her gün yeterli miktarda su için, ancak sıvı kısıtlaması gerektiren özel tıbbi durumlarınız varsa (örn. konjestif kalp yetmezliği) aşırı sıvı alımından kaçının.

Kan basıncını izleyin:

 • Yüksek tansiyon böbrek hasarını daha da kötüleştirebilir. İlaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla kan basıncını yönetmek böbrek fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabilir.

Diyabeti kontrol edin:

 • Diyabetiniz varsa, böbrek hasarını önlemek için iyi kan şekeri kontrolü şarttır. İlaç tedavisi, diyet değişiklikleri ve düzenli izlemeyi içerebilecek diyabet yönetim planınızı takip edin.

Protein alımını sınırlayın:

 • Özellikle böbrek hastalığınız varsa, diyetle protein alımını azaltmak kreatinin seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Nefrotoksik ilaçlardan kaçının:

 • Nefrotoksik (böbreklere zarar veren) olduğu bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, alternatifler veya dozaj ayarlamaları konusunda takibinizi yapan hekim ile görüşmelisiniz.

Düzenli egzersiz:

 • Düzenli, orta yoğunlukta egzersiz yapmak kas kütlesinin ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olabilir. Ancak, kas yıkımına ve daha yüksek kreatinin seviyelerine yol açabilecek aşırı veya yoğun egzersizlerden kaçının.

Kas sağlığını yönetin:

 • Kas yaralanmalarını veya rabdomiyoliz gibi durumları önlemek çok önemlidir. Aşırı efordan kaçının ve fiziksel aktiviteler sırasında susuz kalmayın.

Sigarayı bırakın:

 • Sigara içmek böbrek hasarına katkıda bulunabilir ve böbrek fonksiyonlarını kötüleştirebilir. Sigarayı bırakmak böbrek sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Yüksek seviyelerini düşürmek, özellikle de geri dönüşü olmayan böbrek hasarı varsa, her zaman mümkün olmayabilir.

Amaç genellikle böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak, genel sağlık ve refahı korumak için ilgili sağlık koşullarını yönetmektir.

Kreatinin zararları nelerdir?

 • Dehidrasyon: Kreatin kas hücrelerine su çekebilir, bu da takviye alırken yeterince su tüketmezseniz dehidrasyona yol açabilir. Bu riski en aza indirmek için kreatin kullanırken iyi hidrate kalmak önemlidir.
 • Gastrointestinal sorunlar: Bazı kişiler kreatin takviyesi alırken gastrointestinal rahatsızlık yaşayabilir. Bu durum ishal, mide krampları ve mide bulantısı gibi semptomları içerebilir. Dozajı düşürmek veya kreatini yiyeceklerle birlikte almak bu yan etkileri azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Kilo alımı: Kreatin, kas hücreleri içinde su tutulması nedeniyle vücut ağırlığında geçici bir artışa neden olabilir. Bu kilo artışı genellikle yağla ilgili değildir ve endişe kaynağı olmamalıdır. Kreatin takviyesi kesildiğinde genellikle düzelir.
 • Böbrek ve karaciğer fonksiyonu: Özellikle önceden böbrek veya karaciğer rahatsızlığı olan bireylerde kreatinin böbrek ve karaciğer fonksiyonu üzerindeki potansiyel etkisi hakkında endişeler olmuştur. Bununla birlikte, çok sayıda çalışma, kreatin önerilen dozaj yönergeleri dahilinde kullanıldığında bu organlar üzerinde herhangi bir olumsuz etki bulmamıştır.
 • Kas krampları veya gerilmeleri: Bazı kullanıcılar kreatin alırken kas krampları veya gerilmeleri yaşadıklarını bildirmişlerdir, ancak bu nispeten nadirdir. Doğru hidrasyon ve önerilen dozların aşılmaması bu sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.
 • İlaçlar ile etkileşimler: Kreatin, özellikle böbrek fonksiyonlarını etkileyen veya dikkatli elektrolit dengesi takibi gerektiren bazı ilaçlarla etkileşime girebilir.
 • Alerjik reaksiyonlar: Nadiren de olsa bazı kişilerin kreatine veya kreatin takviyelerindeki diğer bileşenlere alerjisi olabilir. Kurdeşen, kaşıntı, şişme veya nefes almada zorluk gibi alerjik reaksiyon belirtileri yaşarsanız, kullanmayı bırakın.

Kreatin takviyesi genellikle iyi tolere edilir ve kullanıcıların çoğu önemli bir yan etki yaşamazlar.

Kreatinin referans aralığı ne olmalı?

Yetişkinlerde referans aralığı yaklaşık olarak şöyledir:

 • Erkekler için: 0,6 ila 1,2 miligram (mg/dL)
 • Kadınlar için: 0,5 ila 1,1 miligram (mg/dL)

Bu referans aralıklarının yaklaşık değerlerdir. Belirli laboratuvar yöntemleri ve test edilen popülasyon gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Laboratuvarlarda referans aralıkları genellikle hizmet verdikleri yerel nüfusa, test ekipmanlarına ve prosedürlerine göre belirlenir.

Referans aralıkları farklı yaş grupları için de değişebilir, çünkü seviyeleri kas kütlesindeki değişiklikler nedeniyle yaşla birlikte biraz artma eğilimindedir.

Pediatrik referans aralıkları tipik olarak yetişkinler için olanlardan daha düşüktür.

Kreatinin kaç olursa diyalize girilir?

Böbrek hastalığı olan bireylerde diyalize başlama kararı yalnızca belirli bir kreatinin seviyesine dayanmaz. Bunun yerine, bireyin genel böbrek fonksiyonu, semptomlar ve komplikasyonları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Bireyin genel sağlığı, yaşı ve tercihleri gibi diğer faktörler de karar verme sürecinde rol oynar. Diyaliz tipik olarak, bir birey genellikle böbrek fonksiyonunun önemli ölçüde azalmasıyla karakterize edilen kronik böbrek hastalığının (KBH) ileri aşamalarına ulaştığında düşünülür.

Diyaliz ihtiyacını belirlemek için kullanılan iki yaygın kriter:

 • Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR): GFR, böbreklerin kandaki atık ürünleri ne kadar iyi filtrelediğinin bir ölçüsüdür. GFR’nin (mL/dak/1,73 m²) altında olması genellikle diyalizin başlatılması için bir gösterge olarak kabul edilir. Bu, son dönem böbrek hastalığı olarak da bilinen evre 5 KBH’ye karşılık gelir.
 • Semptomlar ve Komplikasyonlar: Diyaliz, böbrek yetmezliğine bağlı semptom ve komplikasyonların varlığına bağlı olarak da önerilebilir. Bu belirtiler arasında şiddetli yorgunluk, bulantı, kusma, nefes darlığı, aşırı sıvı yüklenmesi (ödem), elektrolit dengesizlikleri ve diğer üremi belirtileri (kanda atık ürünlerin birikmesi) yer alabilir.

Protein kreatinin spot idrar kaç olmalı?

Spot idrar örneğindeki protein-kreatinin oranı (PCR), kreatinin konsantrasyonuna göre idrarla atılan protein miktarını değerlendirmek için kullanılır.

Bu oran genellikle böbrek fonksiyonunu değerlendirmek ve proteinüriyi (idrarda aşırı protein varlığı) tespit etmek için bir tanı ve izleme aracı olarak kullanılır.

Protein-kreatinin oranı için referans aralığı farklı laboratuvarlar arasında biraz değişebilir, ancak ortak bir referans aralığı tipik olarak şöyledir:

 • Kreatinin gramı başına 0,2 gramdan az protein (g/g)

Bu referans değerlerin yaklaşık olduğunu ve belirli laboratuvarın yöntemlerine ve popülasyon normlarına göre değişebilir.

Oranının yorumlanışı:

 • 0,2 g/g’dan düşük bir PCR genellikle normal kabul edilir ve idrarda çok az veya hiç fazla protein olmadığını gösterir.
 • PCR değerinin 0,2 g/g ile 0,5 g/g arasında olması hafif proteinüriye veya böbrek hastalığının erken evrelerine işaret edebilir. Nedenini ve ciddiyetini belirlemek için genellikle ileri değerlendirme önerilir.
 • PCR değerinin 0,5 g/g’dan yüksek olması belirgin proteinüriye işaret eder ve böbrek hastalığının veya altta yatan diğer tıbbi durumların göstergesi olabilir. Proteinürinin nedenini ve derecesini belirlemek için genellikle ek testler ve klinik değerlendirme gerekir.

Yalancı kreatinin yüksekliği ne demek?

Yalancı yüksek seviyesi, bir kan örneğinde ölçülen kreatinin seviyesinin yüksek görüldüğü ancak kan dolaşımındaki gerçek kreatinin konsantrasyonunu doğru bir şekilde yansıtmadığı bir durumu ifade eder.

Seviyelerinin yanlışlıkla yükselmesi olasılığını ele almak için genellikle klinik bağlamı dikkate alınır, hastanın tıbbi geçmişini gözden geçirir ve doğruluk konusunda bir endişe varsa ölçüm tekrarlayabilir.

Üre kaç olursa diyalize girilir?

Üre, böbrekler düzgün çalışmadığında kanda biriken bir atık üründür. Yüksek BUN seviyeleri böbrek fonksiyon bozukluğunun bir göstergesi olabilirken, diyalizin önerildiği spesifik seviye kişiden kişiye değişebilir.

Böbrek yetmezliği olan bireylerde diyalize başlamak için yaygın endikasyonlar:

 • Semptomatik Üremi: Bir kişi bulantı, kusma, yorgunluk, kafa karışıklığı, kaşıntı ve nefes almada zorluk gibi üremi semptomları yaşadığında diyaliz başlatılabilir.
 • Yüksek Serum Üre ve Kreatinin Seviyeleri: Yüksek BUN ve serum kreatinin seviyeleri böbrek yetmezliğinde yaygındır. Diyalize başlamak için spesifik eşikler klinik kılavuzlara ve bireysel hasta faktörlerine bağlı olarak değişebilir. Tipik olarak, 100-150 mg/dL üzerindeki BUN seviyeleri ve 8-10 mg/dL üzerindeki seviyeleri diyalize başlamak için potansiyel tetikleyiciler olarak düşünülebilir, ancak bu değerler değişebilir.
 • Sıvı ve Elektrolit Dengesizliği: Vücudun elektrolitlerinde (potasyum, sodyum ve kalsiyum gibi) ve sıvı seviyelerinde ilaçlarla veya diyet kısıtlamalarıyla yeterince yönetilemeyen önemli dengesizlikler olduğunda diyaliz gerekli olabilir.
 • Klinik Belirtiler: Ciddi hacim yüklenmesi (sıvı retansiyonu), kontrolsüz yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği ile ilgili semptomlar gibi klinik semptomların varlığı da diyalize başlama kararında etken olabilir.

Diyalize başlamak için spesifik kriterler ve eşikler değişebilir ve karar hastanın klinik durumunun ve laboratuvar sonuçlarının kapsamlı bir değerlendirmesine dayanır. Bu nedenle, tüm hastalar için geçerli sabit bir “diyaliz için üre seviyesi” yoktur.

Böbrek fonksiyon testleri önemli mi?

Evet, böbrek fonksiyon testleri çeşitli nedenlerden dolayı önemlidir:

 • Böbrek hastalığının erken teşhisi: Serum kreatinin ve tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) gibi böbrek fonksiyon testleri, böbrek sorunlarını erken bir aşamada tespit edebilir. Bu çok önemlidir çünkü böbrek hastalığı genellikle yavaş ilerler ve ilerleyene kadar fark edilebilir semptomlara neden olmayabilir.
 • Kronik durumların izlenmesi: Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklar zamanla böbreklere zarar verebilir. Düzenli izleme doktorların böbrek hasarını önlemek veya yavaşlatmak için zamanında müdahalelerde bulunmasına yardımcı olabilir.
 • İlaç yönetimi: Böbrek fonksiyon testleri, belirli ilaçların uygun dozajlarını belirlemek için kullanılır. Böbrekler ilaçların filtrelenmesi ve vücuttan atılmasında hayati bir rol oynadığından, bozulmuş böbrek fonksiyonu ilaçların nasıl metabolize edildiğini etkileyebilir. İlaç dozajlarının böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanması, yan etkilerin veya yetersiz tedavinin önlenmesine yardımcı olabilir.
 • Genel sağlığın değerlendirilmesi: Böbrek fonksiyonu genel sağlıkla yakından bağlantılıdır. Anormal böbrek fonksiyonu, otoimmün hastalıklar, enfeksiyonlar veya böbrek taşları gibi sistemik durumların bir işareti olabilir.
 • Komplikasyonları önleme: Böbrek sorunlarının erken teşhis edilmesi ve yönetilmesi, tedavi edilmeyen böbrek hastalığından kaynaklanabilecek sıvı ve elektrolit dengesizlikleri, yüksek tansiyon, anemi ve kemik bozuklukları gibi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Bu testler genellikle rutin kontrollere dahil edilir ve yaş, aile öyküsü, kronik tıbbi durumlar veya ilaç kullanımı gibi faktörler nedeniyle böbrek hastalığı riski taşıyan bireyler için özellikle önemlidir.