kortikal kist nedir

Kortikal kist, böbreğin dış kısmı olan böbrek korteksinde oluşan sıvı dolu bir kesedir. Bu kistler genellikle iyi huyludur ve sıklıkla semptomlara neden olmaz.

Ancak tıbbi görüntüleme sırasında bulunabilirler ve çok büyük veya çok sayıda olmaları halinde takip edilmesi gerekebilir.

Kortikal kist neden olur?

Böbrekte kortikal kistlerin kesin nedeni her zaman açık değildir ancak değişik parametrelerden kaynaklanabilir:

1- Yaşlanma: İnsanlar yaşlandıkça kortikal kistler de dahil olmak üzere böbrek kisti gelişme riski artar.

2- Genetik faktörler: Bazı durumlarda böbrek kistlerinin oluşmasına genetik yatkınlık söz konusu olabilir.

3- Böbrek hastalığı: Bazı böbrek rahatsızlıkları veya hastalıkları kortikal kist oluşumuna yol açabilir.

4- Tıkanma: Böbreklerdeki küçük tüplerdeki tıkanıklıklar kist oluşumuna neden olabilir.

5- Travma: Böbrek yaralanmaları bazen kist oluşumuna yol açabilir.

6- Altta yatan diğer sağlık durumları: Von Hippel-Lindau hastalığı, polikistik böbrek hastalığı veya tüberoz skleroz gibi bazı sistemik hastalıklar da böbrek kistleriyle ilişkilendirilebilir.

Çoğu kortikal kist kanserli değildir ve semptomlara veya komplikasyonlara neden olmadığı sürece tedavi gerektirmez.

Kortikal kist belirtileri?

Böbreklerdeki kortikal kistler sıklıkla semptomlara neden olmaz ve genellikle alakasız sorunlar için yapılan tıbbi görüntüleme sırasında tesadüfen keşfedilir.

böbrekte kortikal kist

Ancak belirtiler ortaya çıktığında şunları içerebilir:

 • Ağrı: Kortikal kist büyürse veya çevre dokular üzerinde baskıya neden olursa yan bölgede (belin yanları) donuk, ağrılı ağrı veya rahatsızlık yaşanabilir.
 • Yüksek tansiyon: Bazı durumlarda büyük veya çok sayıda kortikal kistler yüksek tansiyona (hipertansiyon) yol açabilir.
 • İdrarda kan: İdrarda kan bulunması anlamına gelen hematüri, bir kistin patlaması veya yakındaki kan damarlarına zarar vermesi durumunda ortaya çıkabilir.
 • Sık idrar yolu enfeksiyonları (İYE): Kistler bakterilerin birikebileceği cepler oluşturabilir ve bu da idrar yolu enfeksiyonu riskini artırır.
 • Böbrek fonksiyonu sorunları: Nadir durumlarda, büyük veya çoklu kistler böbrek fonksiyonlarını bozarak böbrek yetmezliği ile ilişkili semptomlara yol açabilir.

Kortikal kistlerin teşhisi nasıl yapılır?

Bu kistler tipik olarak tıbbi görüntüleme çalışmaları yoluyla teşhis edilir. Teşhis için genellikle aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Ultrason: Renal ultrason, invaziv olmayan bir yöntemdir ve sıklıkla renal kortikal kistleri tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan ilk görüntüleme testidir. Böbreklerin görüntülerini oluşturmak için kistlerin boyutunu, yerini ve özelliklerini gösteren yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanır.
 • BT (Bilgisayarlı Tomografi) taraması: Karın ve pelvisin BT taraması, böbreklerin ve kistlerin daha ayrıntılı görüntülerini sağlayabilir. Kistlerin basit mi (iyi huylu) yoksa daha karmaşık mı olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.
 • MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme): MRI taramaları böbreklerin ayrıntılı görüntülerini sunar ve farklı kist türlerini ayırt etmenin yanı sıra yakındaki dokular üzerindeki etkilerini değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 • İntravenöz Pyelogram (IVP): Günümüzde daha az yaygın olarak kullanılsa da, IVP böbreklerin ve idrar yollarının görüntülenmesine yardımcı olmak için damar içine kontrast boyanın enjekte edilmesini içerir. Belirli durumlarda kullanılabilir.
 • Biyopsi: Bazı durumlarda, böbrek kistinin iyi huylu mu yoksa potansiyel olarak kanserli mi olduğunu belirlemek için böbrek kistinin biyopsisi yapılabilir. Bu daha az yaygındır ve genellikle karmaşık vakalara ayrılmıştır.

Bu kistler keşfedilirse, özelliklerini değerlendirmek ve herhangi bir tedavi veya izlemenin gerekli olup olmadığını belirlemek için daha fazla değerlendirme yapılması gerekebilir.

Kortikal kistler tedavi gerektirir mi?

Böbreklerdeki kortikal kistlerin çoğu iyi huyludur ve tedavi gerektirmez. Genellikle tesadüfi bulgulardır ve hiçbir belirtiye veya sağlık sorununa neden olmazlar.

Takibinizi yapan hekiminiz, büyümediklerinden veya herhangi bir soruna neden olmadıklarından emin olmak için, genellikle takip ultrasonları ile görüntüleme yoluyla düzenli izleme önerebilir.

Tedavi aşağıdaki durumlarda dikkate alınır:

 • Belirtiler: Bu kistler ağrıya, yüksek tansiyona veya diğer önemli semptomlara neden oluyorsa rahatsızlığı gidermek veya ilgili koşulları yönetmek için tedavi gerekli olabilir.
 • Karmaşık kistler: Görüntülemede daha karmaşık görünen kistler (basit, sıvı dolu kistlerin aksine), böbrek kanseri olasılığını dışlamak için daha fazla değerlendirme ve tedavi gerektirebilir.
 • Büyüme: Kistlerin boyutu zamanla büyürse doktorunuz çevredeki yapıların sıkışması veya böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi komplikasyonları önlemek için tedavi önerebilir.
 • Enfeksiyon veya kanama: Bir kist enfeksiyon kaparsa veya kanamaya neden olursa drenaj veya diğer müdahaleleri de içerebilecek tedavi gerekebilir.

Uygun tedavi yaklaşımı kistin spesifik özelliklerine ve bireyin genel sağlığına bağlı olacaktır.

Böbrekte kortikal kist nasıl tedavi edilir?

Böbrekteki kortikal kistin tedavisi kistin boyutu, semptomlara neden olup olmadığı ve özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Tedaviye yönelik yaklaşımlar:

 • Gözlem: Bu kistler küçükse, semptomlara neden olmuyorsa ve görüntülemede iyi huylu görünüyorsa,stabil kalmasını sağlamak için takip ultrasonları yoluyla düzenli izleme yapılabilir.
 • Ağrı tedavisi: Kist ağrıya veya rahatsızlığa neden oluyorsa ağrı kesiciler önerilebilir. Bazı durumlarda kist aspirasyonu adı verilen ve kistteki sıvının boşaltıldığı bir prosedür rahatlama sağlayabilir.
 • Kan basıncı kontrolü: Bu kist yüksek tansiyona katkıda bulunuyorsa, bu durumu yönetmek için tansiyon ilaçları reçete edilebilir.
 • Ameliyat veya drenaj: Daha büyük kistler veya belirgin semptomlara neden olanlar için kistin bir iğne kullanılarak veya minimal invaziv cerrahi ile boşaltılması yapılabilir. Bu, ağrıyı ve baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.
 • Komplikasyonların tedavisi: Kist enfeksiyon kaparsa veya kanamaya neden olursa uygun tedavi gerekli olabilir. Bu, enfeksiyon için antibiyotikleri veya kanamayı gidermeye yönelik müdahaleleri içerebilir.
 • Cerrahi olarak çıkarma: Kistin çok büyük olduğu ve ciddi semptomlara neden olduğu nadir durumlarda veya malignite (kanser) endişesi varsa, kistin veya böbreğin bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması düşünülebilir.

Küçük, asemptomatik kistler için izleme ve konservatif tedavi sıklıkla tercih edilirken, daha büyük, semptomatik veya karmaşık kistler için müdahale düşünülür.

Kortikal kistlerin komplikasyonları nelerdir?

Böbreklerdeki kortikal kistler genellikle iyi huyludur ve komplikasyonlara yol açmaz.

Ancak bazı durumlarda komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

 • Ağrı: Büyük bir kortikal kist, özellikle çevredeki yapılara baskı yapıyorsa, yan bölgede (belin alt kısımları) veya karın bölgesinde ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilir.
 • Yüksek tansiyon: Kistler bazen kan basıncının düzenlenmesini etkileyerek hipertansiyona yol açabilir. Kistler çok sayıda veya büyük olduğunda bu daha olasıdır.
 • Enfeksiyon: Kistler enfeksiyon kapabilir, bu da ateşe, ağrıya ve antibiyotiklerle tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.
 • Kanama: Nadir durumlarda, bir kist yırtılabilir veya yakındaki kan damarlarına zarar vererek hematüriye (idrarda kan) neden olabilir.
 • Böbrek fonksiyonlarında bozulma: Büyük veya çok sayıda kist zamanla böbrek fonksiyonunu tehlikeye atarak böbrek sorunlarına yol açabilir.
 • Karmaşık kistler: Bazı kistler, görüntülemede kendilerini daha karmaşık gösteren özelliklere sahip olabilir ve bu da potansiyel maligniteye ilişkin endişeleri artırır. Bu gibi durumlarda ileri değerlendirme ve olası tedavi gerekebilir.

Bu kistlerden kaynaklanan komplikasyonların nispeten nadir olduğunu belirtmek önemlidir. Bu kistleri olan birçok kişi asemptomatik kalır ve herhangi bir sorun yaşamaz.

Kortikal kist kansere dönüşür mü?

Böbreklerde yer alabilen bu kistler genellikle iyi huyludur ve büyük çoğunluğu kansere dönüşmez.

Ancak çok nadir durumlarda bazı karmaşık böbrek kistleri, onları potansiyel malignite açısından daha endişe verici hale getiren özelliklere sahip olabilir.

Bu özellikler katı bileşenleri, şekil düzensizliklerini veya zamanla boyut değişikliklerini içerebilir.

Sıvı dolu ve genellikle iyi huylu olan basit kistler ile daha yakından değerlendirme gerektirebilecek karmaşık kistler arasında ayrım yapmak önemlidir.

Karmaşık kistler, kanserli olup olmadıklarını belirlemek için ek görüntüleme, biyopsi veya diğer teşhis prosedürleri yoluyla daha ayrıntılı olarak araştırılabilir.

Kortikal kist kaç cm olunca tehlikeli olur?

Bu kistlerin boyutu tek başına tehlikeli olup olmadığını veya tedavi gerektirip gerektirmediğini belirleyen tek faktör değildir.

Kortikal kist ile ilişkili potansiyel risk, büyüklüğü, görünümü, büyüme hızı ve görüntülemede herhangi bir ilgili özellik gösterip göstermediği gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Genellikle basit ve asemptomatik olan küçük kortikal kistlerin (1-2 cm den küçük) genellikle daha az endişe verici olduğu düşünülür.

Daha büyük kistler veya karmaşık özellikler sergileyenler, malignite olasılığını dışlamak için daha yakından değerlendirilebilir. Ancak büyüklüğün tek başına tehlikenin tek göstergesi değildir.

Kortikal kist kendiliğinden geçer mi?

Böbreklerde yer alabilen kistler genellikle kendi başlarına kaybolmazlar. Bir kist oluştuğunda, boşaltılmadığı veya cerrahi olarak çıkarılmadığı sürece genellikle kalır.

Ancak birçok kortikal kist küçük ve iyi huyludur ve semptomlara veya sağlık sorunlarına neden olmaz.

Bu gibi durumlarda, stabil kalmalarını ve büyümemelerini veya ilgili özellikleri geliştirmemelerini sağlamak için genellikle gözlem ve tıbbi görüntüleme yoluyla düzenli izleme yoluyla yönetilirler.

Semptomlar veya komplikasyonlar nedeniyle kist problemli hale gelirse veya malignite endişesi varsa tıbbi müdahale gerekli olabilir.

Bu kistlerin tedavisine yönelik uygun yaklaşım, kistin spesifik özelliklerine ve bireyin sağlık durumuna bağlıdır.

Kortikal kistlerin büyümesi mümkün müdür?

Evet böbreklerdeki kortikal kistler zamanla büyüyebilir. Kistin büyüme hızı ve nihai boyutu kişiden kişiye değişebilir.

Bazı durumlarda bu kistler uzun süre boyut olarak sabit kalabilir, bazılarında ise giderek büyüyebilir.

Ultrason veya BT taramaları gibi düzenli tıbbi görüntüleme, herhangi bir değişikliği değerlendirmek amacıyla kistin boyutunu ve özelliklerini izlemek için sıklıkla kullanılır.

Kist önemli ölçüde büyürse veya semptomlara neden olursa tıbbi müdahale gerekebilir.

Kortikal kist izlenmiştir ne anlama gelir?

Böbrekte kortikal kist görülmesi, böbreğin dış kısmı olan renal kortekste kistik bir yapının tespit edildiği anlamına gelir.

Gözlem terimi tipik olarak kistin boyutunu, özelliklerini ve zaman içinde meydana gelen değişiklikleri izlemek için ultrason veya CT taramaları gibi tıbbi görüntüleme yoluyla izlendiğini ima eder.

Çoğu durumda, kortikal kistin gözlemlenmesi bunun iyi huylu ve asemptomatik bir bulgu olduğunu gösterir.

Kortikal kistlerin geri gelme riski var mıdır?

Böbrekte kortikal kist tedavi edildikten veya çözüldükten sonra genellikle tekrar oluşmazlar.

Ancak zamanla böbreklerde yeni kistlerin gelebilir. Özellikle böbrek kisti öyküsü olan kişilerde yeni kistlerin gelişmesi nadir değildir.

Kistlerin tekrarlaması kişiden kişiye değişebilir ve risk faktörleri genetik faktörler veya bazı böbrek rahatsızlıkları gibi altta yatan nedenlere bağlı olabilir.