üreterosel

Üreterosel, üreterlerden birinin veya her ikisinin (idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan tüpler) ucunun mesaneye doğru şiştiği veya balonlaştığı konjenital bir durumdur.

Bu idrar akışını engelleyebilir ve çeşitli idrar yolu enfeksiyonu sorunlarına yol açabilir. Üreterosellerin boyutu ve şiddeti farklılık gösterebilir ve sıklıkla tıbbi değerlendirme ve tedavi gerektirir.

üreterosel nedir

Üreterosel neden olur?

Bu rahatsızlığın kesin nedeni her zaman açık değildir, ancak doğuştan gelen bir durum olarak kabul edilir; bu, doğumda mevcut olduğu ve tipik olarak fetal üriner sistemdeki gelişimsel sorunlar nedeniyle ortaya çıktığı anlamına gelir.

Bu durumun gelişimine çeşitli faktörler katkıda bulunabilir:

 • Anormal gelişim: Fetal gelişim sırasındaki sorunlar üreterin yapısında anormalliklere yol açarak üreterin mesaneye doğru balonlaşmasına neden olabilir.
 • Kalıtsal faktörler: Bazı bireylerde bu durumun gelişimine genetik yatkınlık olabilir.
 • İdrar yolundaki anormallikler: Bu rahatsızlık, kopya üreterler (kişinin bir veya her iki tarafta bir yerine iki üreter bulunması) veya vezikoüreteral reflü (idrarın idrar yolundan geriye doğru akması durumu) gibi diğer idrar yolu anomalileriyle ilişkili olabilir. mesanenin üreter veya böbreğe girmesi).

Bu faktörler üreterosel gelişiminde rol oynasa da kesin neden kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve çoğu zaman bu durumun uygun şekilde ele alınması için tıbbi değerlendirme ve tedavi gerekir.

üreterosel neden olur

Üreterosel belirtileri?

Bu durumun sık görülen belirtileri:

 • İdrar yolu enfeksiyonları (İYE): İdrar akışının tıkanması ve idrarın etkilenen üreter ve mesanede birikmesi nedeniyle sıklıkla ateşle birlikte tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu meydana gelebilir.
 • Ağrı veya rahatsızlık: Bazı kişiler, özellikle idrar kanalında oluşan bu bombenin idrar yolu tıkanıklığına veya böbrek şişmesine neden olması durumunda karın veya yan ağrısı yaşayabilir.
 • Hematüri: İdrarda kan görülebilir ve idrarın pembe veya kırmızı görünmesine neden olabilir.
 • Disüri: İdrar yaparken ağrı veya rahatsızlık oluşabilir.
 • Sıklık ve aciliyet: Sık idrara çıkma ve güçlü idrara çıkma isteği yaygındır.
 • İnkontinans: Bu rahatsızlık idrar kaçağına veya idrar kaçırmaya neden olabilir.
 • Yetersiz kilo alımı (bebeklerde): Bebeklerde bu duruma bağlı beslenme güçlükleri nedeniyle yetersiz kilo alımı veya gelişememe görülebilir.

Üreterosel tedavisi?

Bunun için tedavi seçenekleri:

 • Gözlem: Bazı durumlarda küçük, asemptomatik olanlar için acil tedavi gerektirmeyebilir. Herhangi bir değişikliği veya semptomların gelişimini izlemek için bir sağlık uzmanıyla düzenli izleme ve takip önerilebilir.
 • Antibiyotikler: Bu hastalık idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) neden oluyorsa, enfeksiyonları tedavi etmek ve tekrarını önlemek için antibiyotikler reçete edilebilir.
 • Endoskopik cerrahi: İdrar kanalındaki bu şişme, endoskopik cerrahi gibi minimal invaziv prosedürlerle tedavi edilebilir. Bir ürolog, mesaneye girmek ve üreteroselde bir kesi yapmak için kullanabilir, böylece daha iyi idrar akışı sağlanır.
 • Açık ameliyat: Daha karmaşık vakalarda veya endoskopik ameliyatın mümkün olmadığı durumlarda, bu rahatsızlığın onarılması ve ilgili idrar yolu anormalliklerinin düzeltilmesi için açık cerrahi prosedürler gerekebilir.
 • Lazer tedavisi: Bazı durumlarda, özellikle minimal invaziv prosedürlerde bu rahatsızlığın tedavisinde lazer tedavisi kullanılabilir.
 • İlişkili durumların tedavisi: İdrar kanalında oluşan bu şişme durumu sıklıkla vezikoüreteral reflü (VUR) veya kopya üreterler gibi diğer idrar yolu sorunlarıyla birlikte görülür. Bu ilişkili durumların yönetilmesi tedavi planının bir parçası olabilir.

Tedavi seçimi bireyin özel koşullarına bağlıdır ve bir ürolog veya pediatrik ürolog ile görüşülmelidir.

Tedavi edilmeyen veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve idrar tıkanıklığı zamanla böbrek hasarına yol açabileceğinden bu hastalığın derhal tedavi edilmesi gerekir.

Üreterosel ameliyatı nasıl yapılır?

Üreterosel tedavisi cerrahi yöntemleri:

1- Endoskopik Cerrahi (Transüretral Cerrahi): Bu minimal invazif prosedür genellikle daha küçük olanlar için kullanılır.

2- Açık Ameliyat: İdrar kanalındaki bombenin büyük, karmaşık olduğu veya endoskopik cerrahiye uygun olmadığı durumlarda açık ameliyat gerekli olabilir. Prosedür, üreterosel’e erişmek için alt karın bölgesinde veya yan tarafta (yan) bir kesi yapılmasını içerir.

 • Açık cerrahi genellikle daha kapsamlı rekonstrüksiyon için veya düzeltilmesi gereken ek idrar yolu anormallikleri olduğunda gereklidir.

3- Laparoskopik Cerrahi: Laparoskopik veya minimal invazif cerrahi bazı durumlarda bir seçenek olabilir. Karında birkaç küçük kesi yapılmasını ve idrar kanalındaki bu durumun çıkarılması veya onarılması için bir kamera ve özel aletlerin kullanılmasını içerir.

 • Bu yaklaşım tipik olarak geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha kısa iyileşme süreleri ve daha az yara izi ile sonuçlanır.

Cerrahi yöntemin seçimi özel koşullara ve cerrahın uzmanlığına bağlıdır. Ameliyat sonrasında hasta komplikasyon açısından yakından takip edilecek ve bir süre hastanede kalması gerekebilecektir.

İyileşme süreleri değişebilir ancak çoğu kişi, cerrahi yaklaşıma ve bireysel faktörlere bağlı olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar normal aktivitelerine devam edebilir.

Üreterosel ameliyatı riskleri nelerdir?

Herhangi bir cerrahi prosedür gibi bu ameliyatın da belirli riskleri ve potansiyel komplikasyonları vardır.

Bu ameliyatı riskleri:

 • Enfeksiyon: Antibiyotik veya daha ileri tedavi gerektirebilecek postoperatif enfeksiyon riski vardır.
 • Kanama: Cerrahi prosedürler kanamaya neden olabilir ve ciddi vakalarda ek cerrahi müdahale veya kan nakli gerektirebilir.
 • Yara izi: Cerrahi kesiler, idrar yolunun işlevini etkileyebilecek veya kozmetik olarak fark edilebilecek hem iç hem de dış yara izine neden olabilir.
 • Nüksetme: Bazı durumlarda bu rahatsızlık tekrarlayabilir ve daha ileri cerrahi prosedürler gerektirebilir.
 • İdrar kaçırma: Ameliyat bazen geçici veya kalıcı idrar kaçırmaya (mesane kontrolünün kaybı) yol açabilir.
 • Üreter yaralanması: Ameliyat sırasında üreterin veya yakındaki yapıların ek onarım gerektirebilecek şekilde yaralanma riski vardır.
 • Uzun vadeli komplikasyonlar: Üreterosel ameliyatının, özellikle önceden böbrek sorunları varsa, böbrek fonksiyonu ve idrar yolu sağlığı üzerinde uzun vadeli etkileri olabilir.
 • Anestezi riskleri: Genel anestezinin; ilaçlara karşı reaksiyonlar, solunum sorunları veya anesteziyle ilişkili komplikasyonlar dahil olmak üzere kendine özgü riskleri vardır.

Bebeklerde üreterosel ameliyatı ne kadar sürer?

Genel olarak bebeklerde bu ameliyatın tamamlanması genellikle birkaç saat sürer.

Daha küçük üreterosellerde sıklıkla kullanılan minimal invazif bir yaklaşım olan endoskopik cerrahi, açık cerrahiye göre daha az zaman alabilir.

Ebeveynlerin ameliyatı ve beklenen süresini, işlemi gerçekleştirecek pediatrik ürolog veya cerrahla görüşmesi gerekir.

Bebeğin kendine özgü koşullarına göre daha kesin bilgiler sağlayabilir ve endişe veya soruların yanıtlanmasına yardımcı olabilirler.