ürodinami testi fiyatları

Ürodinami testi fiyatları değişik parametrelere göre büyük ölçüde değişebilir:

 • Yer: Tıbbi prosedürlerin maliyeti genellikle bölgeye ve sağlık kuruluşuna göre değişir. Fiyatlar kentsel alanlarda daha yüksek, kırsal yerlerde ise daha düşük olabilir.
 • Uzmanlar: Testin ücretleri bir uzmandan diğerine farklılık gösterebilir. Akademik tıp merkezleri, özel klinikler ve hastaneler farklı fiyatlandırma yapılarına sahip olabilir.
 • Sağlık Sigortası: Sağlık sigortanız varsa, planınıza ve işlemin tıbbi gerekliliğine bağlı olarak ürodinamik test masraflarının bir kısmını veya tamamını karşılayabilir.
 • Ek Testler: Bazen bu testler diğer tanısal testleri içeren daha geniş bir değerlendirmenin parçası olabilir. Birden fazla testin gerekli olması halinde toplam maliyet artabilir.

Bu değişkenler nedeniyle, konumunuzu ve sigorta kapsamınızı bilmeden bu test için belirli bir fiyat vermek zordur.

ürodinami testi

Ürodinami nedir?

Ürodinami, mesanenin, sfinkterlerin ve üretranın idrarı ne kadar iyi depoladığını ve boşalttığını değerlendiren tıbbi bir testtir.

Mesane basıncı, idrar akış hızı ve kas aktivitesi gibi üriner sistemin fonksiyonunu değerlendirmek için çeşitli ölçümleri içerir. Test, idrar kaçırma gibi durumların teşhisine yardımcı olur ve tedavi kararlarına rehberlik edebilir.

ürodinami nedir

Ürodinami nasıl yapılır?

Tipik olarak tıbbi bir tesiste gerçekleştirilir ve prosedür birkaç adımdan oluşur:

1- Hastanın Hazırlanması: Testten önce mesanenizi boşaltmanız ve idrar semptomlarınızla ilgili ayrıntıları da içeren tıbbi öykünüzü vermeniz istenebilir.

2- Kateterin Yerleştirilmesi: Kateter adı verilen ince bir tüp üretra yoluyla mesanenize yerleştirilir. Karın basıncını ölçmek için rektuma başka bir kateter yerleştirilebilir.

3- Mesanenin Doldurulması: Mesaneniz kateter aracılığıyla yavaş yavaş steril sıvı ile doldurulur. Bu aşamada sizden dolgunluk veya aciliyet gibi hisleri bildirmeniz istenebilir.

4- Ölçümler: Test sırasında mesane basıncı, idrar akış hızı ve kas aktivitesi gibi çeşitli ölçümler alınır. Bu, mesanenizin ve idrar sisteminizin nasıl çalıştığını değerlendirmenize yardımcı olur.

5- İşeme: Mesanenizin ne kadar iyi boşaldığını ve işemeyle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını görmek için mesanenizi boşaltmanız istenebilir.

6- Analiz: Toplanan veriler, herhangi bir idrar problemini teşhis etmek ve tedavi önerilerini yönlendirmek için analiz edilir.

Ürodinami neden istenir?

Bu test, başta idrar yolu ve mesane ile ilgili çeşitli durumların teşhis edilmesi ve değerlendirilmesi olmak üzere çeşitli nedenlerle talep edilmektedir.

Bu testin önerilmesinin nedenleri:

 • İdrar İnkontinansı: Bu testler, stres inkontinansı (öksürme veya hapşırma gibi aktiviteler sırasında sızıntı), dürtü inkontinansı (ani, güçlü idrara çıkma isteği) veya karışık inkontinans (ikisinin kombinasyonu) olup olmadığı idrar kaçırmanın nedenini belirlemeye yardımcı olur.
 • Mesane Disfonksiyonu: Mesane fonksiyonunu ve kapasitesini değerlendirir ve aşırı aktif mesane, az aktif mesane ve nörojenik mesane (sinir hasarının neden olduğu mesane sorunları) gibi durumların teşhisinde yardımcı olabilir.
 • Eksik Boşalma: Birisi mesanesini tamamen boşaltmada zorluk yaşıyorsa, ürodinamik test altta yatan sorunları tespit edebilir ve tedaviyi yönlendirmeye yardımcı olabilir.
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları: Sık idrar yolu enfeksiyonu, bu testlerle değerlendirilebilecek altta yatan mesane fonksiyon bozukluğuyla ilişkili olabilir.
 • Preoperatif Değerlendirme: Mesane fonksiyonunu değerlendirmek ve cerrahi planlamaya rehberlik etmek için idrar yolu ile ilgili bazı cerrahi prosedürlerden önce bu test gerekli olabilir.
 • Nörolojik Bozukluklar: Multipl skleroz veya omurilik yaralanmaları gibi nörolojik durumlarla ilişkili mesane sorunlarının teşhisine yardımcı olabilir.
 • Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bu test ile idrar sorunlarına yönelik ilaçlar veya fizik tedavi gibi devam eden tedavilerin etkinliğini değerlendirebilir.
 • Konjenital Anomaliler: Bazı durumlarda, idrar yollarında konjenital anormallikler ile doğan çocuklarda idrar sorunlarını değerlendirmek ve yönetmek için bu test kullanılır.

Ürodinami talebinde bulunmanın spesifik nedenleri hastanın semptomlarına ve tıbbi geçmişine bağlı olacaktır.

Ürodinami testi kaç dakika sürer?

Ortalama olarak, bir test 30 dakikadan bir saate kadar veya daha fazla sürebilir.

Bu testin süreci:

 • Hazırlık: Bu, yaklaşık 10-15 dakika sürebilecek hasta öyküsü tartışmasını ve kateter yerleştirilmesini içerir.
 • Mesanenin Doldurulması: Mesanenin yavaşça steril sıvıyla doldurulması ve ölçümlerin kaydedilmesi için gereken süre değişebilir ancak yaklaşık 20-30 dakika sürebilir.
 • Ölçümler ve Testler: Dolum aşamasında basınç ölçümleri, idrar akış hızı ölçümleri, kas aktivite değerlendirmeleri gibi çeşitli ölçüm ve testler yapılır. Bu testler için gereken süre değişiklik gösterse de 20-30 dakika kadar da sürebilir.
 • İşeme Aşaması: Testin mesanenizi boşalttığınız bir işeme aşaması da olması durumunda, işeme yeteneğinize bağlı olarak bu ek zaman alabilir.
 • Veri Analizi: Testten sonra toplanan verilerin bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından analiz edilmesi gerekir; bu biraz daha zaman alabilir.

Hastalar, kendi vakalarında prosedürün ne kadar süreceği konusunda daha doğru bir fikir edinmek için beklenen zaman çizelgesini hekimleriyle veya testi yapan tesisle konuşmalıdır.

Ürodinami testi yaptıranlar memnun mu?

Testlerden memnuniyet bireyler arasında büyük farklılıklar gösterebilir ve testin nedeni, bireysel konfor düzeyleri ve genel deneyim gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Önemli hususlar:

 • Tanı Doğruluğu: Bu testler idrar yolu ve mesane sorunlarının teşhis edilmesi ve anlaşılması için gereklidir. Pek çok kişi testlerden memnun çünkü bu testler kendi durumları hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve uygun tedavi önerilerine yol açıyor.
 • Semptomların Hafifletilmesi: Rahatsız edici idrar semptomlarıyla uğraşanlar için bu test, çözüm ve rahatlama bulma yolunda bir adım olabilir. Testlerin etkili tedaviye yol açtığı durumlarda hastalar genel olarak memnun kalıyor.
 • Rahatsızlık ve Kaygı: Testler, bazı kişiler için rahatsız edici olabilecek veya kaygıya neden olabilecek kateterlerin yerleştirilmesini ve ölçümleri içerir. Memnuniyet, hastanın bu prosedürlere toleransına ve doktorlarıyla endişelerin giderilmesine yönelik iletişime bağlı olarak değişebilir.
 • Tedavi Sonuçları: Sonuçta hasta memnuniyeti, bu testin ardından önerilen tedavilerin başarısına da bağlı olabilir. Tedaviler idrar fonksiyonunun ve yaşam kalitesinin iyileşmesine yol açarsa memnuniyet muhtemelen daha yüksek olacaktır.
 • İletişim: Hekimler ve hastalar arasında testin amacı, ne beklenmesi gerektiği ve olası rahatsızlıklar hakkında etkili iletişim, memnuniyet düzeylerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Ürodinami kateteri kaç cm?

Kateterin uzunluğu, kullanılan kateterin spesifik tipine ve markasına ve ayrıca üreticinin tasarımına bağlı olarak değişebilir. Ancak ürodinamik kateterler tipik olarak 20 ila 30 cm uzunluğundadır.

Bu kateterler, mesane basıncını ölçmek, idrar akışını değerlendirmek ve bu test sırasında diğer ölçümleri gerçekleştirmek için üretra yoluyla mesaneye yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır.

Kesin uzunluk, hastanın anatomisine ve testin özel gereksinimlerine göre seçilebilir. Hekiminiz ürodinamik değerlendirmeniz için uygun kateter boyutunu ve uzunluğunu seçecektir.

Ürodinami testi yapan devlet hastaneleri var mı?

Evet, birçok kamu hastanesi ve sağlık tesisi, hizmetlerinin bir parçası olarak ürodinamik testler sunmaktadır. Test, genellikle hem kamu hem de özel sağlık kuruluşlarında mevcuttur.

Bir devlet hastanesinde bu testi yaptırmayı düşünüyorsanız, hizmetleri hakkında bilgi almak, randevu almak ve gereklilikleri veya sevk süreçlerini öğrenmek için hastanenin üroloji bölümü veya poliklinik ile iletişime geçebilirsiniz.