üroflowmetri nasıl yapılır

Üroflowmetri işeme testi nasıl yapıldığına yönelik genel bir bakış:

1- Hazırlık: Rahatça dolu bir mesane ile kliniğe veya tıbbi tesise gelmeniz istenecektir. Testten önce belirli bir süre idrara çıkmamanız önerilebilir.

2- Gizlilik: İdrar akışını ölçmek için sensörlerle donatılmış, özel olarak tasarlanmış bir tuvaleti veya üroflowmetreyi kullanma mahremiyeti verilecektir.

3- İdrara çıkma: Normalde yaptığınız gibi idrara çıkmanız istenecektir. Test sırasında doğal ve rahat bir idrara çıkma sürecini sürdürmek önemlidir.

4- Akış Ölçümü: Siz idrar yaparken, üroflowmetre idrar akış hızını saniye başına mililitre (ml/s) veya diğer ilgili birimler cinsinden kaydedecektir. Cihaz, akışınızın zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren bir grafik oluşturabilir.

5- Tamamlama: İdrar yapmayı bitirdiğinizde test tamamlanır. Toplanan veriler bir doktor tarafından analiz için kullanılacaktır.

6- Analiz: Bir uzman doktor idrar fonksiyonunuzu değerlendirmek için üroflovmetri sonuçlarını inceleyecektir. Akış hızı, düzen veya altta yatan idrar sorunlarına işaret edebilecek diğer göstergelerdeki anormallikleri arayabilirler.

7- Tartışma: Hekiminiz sonuçları sizinle tartışacak ve bulgularına göre daha ileri testler veya tedaviler önerecektir.

Üroflowmetri nedir?

Üroflowmetri, idrara çıkma sırasında idrarın akış hızını ölçmek için kullanılan tanısal bir testtir. Zaman içindeki idrar akış hızını kaydeden, üroflowmetre adı verilen özel bir cihaz içerir.

Test, kişinin idrar fonksiyonu hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve sıklıkla idrar tıkanıklığı, mesane fonksiyon bozukluğu veya prostat sorunları gibi durumların teşhis edilmesinde kullanılır.

Genel olarak üroflowmetri, bir doktorun muayenehanesinde veya kliniğinde gerçekleştirilen, basit ve ağrısız bir testtir.

İdrar akışıyla ilgili çeşitli durumların teşhis edilmesine yardımcı olur ve gerektiğinde tedavi kararlarına rehberlik edebilir.

Neden istenir?

Uroflowmetri test birkaç nedenden dolayı istenmektedir:

 • Teşhis: İdrar yolu tıkanıklığı, prostat büyümesi (erkeklerde), mesane fonksiyon bozukluğu ve nörojenik mesane (sinir hasarının neden olduğu) dahil olmak üzere çeşitli idrar yolu durumlarını ve bozukluklarını teşhis etmek için kullanılır.
 • Tedavi Planlama: Test sonuçları, doktorların tedavi planlarını uyarlamasına yardımcı olur. Örneğin idrar sorunlarını etkili bir şekilde yönetmek için ilaçlar, ameliyat veya diğer müdahalelerle ilgili kararlara rehberlik edebilir.
 • İzleme: Uzmanların tedavinin ilerleyişini izlemesine ve müdahalelerin zaman içindeki etkinliğini değerlendirmesine olanak tanır. Bu özellikle kronik durumlar için veya cerrahi prosedürlerden sonra önemlidir.
 • Temel Değerlendirme: Üroflowmetri, hastanın idrar fonksiyonuna ilişkin bir temel oluşturabilir; bu, sağlıktaki değişikliklerin izlenmesinde veya gelecekteki değerlendirmeler için referans olarak yararlı olabilir.
 • Araştırma: Üroflowmetri verileri, idrar bozukluklarını anlamayı ve tedavi seçeneklerini iyileştirmeyi amaçlayan araştırma çalışmalarına ve klinik çalışmalara katkıda bulunabilir.
 • Tarama: Bazı durumlarda, üroflovmetri, özellikle sık idrara çıkma, zayıf akıntı veya mesaneyi boşaltmada zorluk gibi semptomları olan belirli idrar sorunları riski taşıyan kişileri belirlemek için bir tarama aracı olarak kullanılabilir.

Kadınlarda işeme testi nasıl yapılır?

Kadınlarda işeme testi birkaç adımdan oluşur:

 • İdrar Örneğinin Toplanması: İlk adım, idrar örneğinin toplanmasıdır. Bunu yapmak için mesanenizi steril bir kaba boşaltmanız gerekir. “Temiz yakalama” veya orta akım idrar numunesi toplamak önemlidir.
 • Bu, tuvalete idrar yapmaya başlayacağınız, kısa bir süre duracağınız ve ardından idrar akışını kapta tutacağınız anlamına gelir. Bu, genital bölgeden kaynaklanan kontaminasyonu en aza indirmeye yardımcı olur.
 • İdrar Analizi: Toplanan idrar örneği daha sonra analiz için bir laboratuvara gönderilir. Laboratuvar teknisyenleri idrarı renk, berraklık, koku ve kan, protein, glikoz veya bakteri gibi maddelerin varlığı gibi çeşitli parametreler açısından inceleyecektir. Bu analiz potansiyel idrar yolu enfeksiyonları, böbrek sorunları veya diğer durumlar hakkında bilgi sağlayabilir.
 • Üroflowmetri: Doktorunuz bir idrar akışı sorunundan şüpheleniyorsa veya idrar akış hızınızı ölçmesi gerekiyorsa, üroflowmetri yapabilir. Bu genellikle idrara çıkma sırasında idrar akış hızını kaydetmek için özel bir cihazın kullanılmasını içerir.
 • Ek Testler: Belirtilerinize ve tıbbi geçmişinize bağlı olarak hekiminiz idrar yolu ultrasonu, sistoskopi (mesanenin esnek bir tüple incelenmesi) veya diğer görüntüleme çalışmaları gibi ek testler isteyebilir.

Test sonuçları

Üroflowmetri sonuçlarının yorumlanması, idrar fonksiyonunu değerlendirmek için çeşitli parametrelerin analiz edilmesini gerektirdiğinden, bir doktorun uzmanlığını gerektirir.

Test sonuçlarının yorumları:

 • Normal Sonuçlar: Üroflowmetri sonuçları akış hızı, işenen hacim, maksimum akışa kadar geçen süre ve ortalama akış hızı için tipik aralıklar dahilindeyse, bu genellikle normal kabul edilir. Bu, üriner sistemde önemli bir tıkanıklık veya anormallik olmadığını göstermektedir.
 • Tıkanma: Azalan akış hızları, maksimum akışa kadar geçen sürenin uzaması veya üroflowmetri grafiğinde anormal akış düzeni, idrar yolunda bir tıkanıklığa işaret edebilir. Buna prostat büyümesi (erkeklerde), üretral darlıklar veya mesane çıkış tıkanıklığı gibi durumlar neden olabilir.
 • Mesane Disfonksiyonu: Akış hızı normal ancak işenen hacim sürekli olarak düşükse, bu durum mesane fonksiyon bozukluğunu veya mesanenin tam olarak boşaltılmadığını gösterebilir. Bunun nedeni nörolojik sorunlar veya mesaneyi etkileyen kas sorunları olabilir.
 • Nörojenik Mesane: Düzensiz akış düzenleri, kesintili akış veya çok düşük akış hızları, genellikle sinir hasarı veya nörolojik durumlarla ilişkili nörojenik mesanenin belirtisi olabilir.
 • Aşırı Aktif Mesane: Bazen üroflowmetri normal olabilir ancak aciliyet, sıklık veya idrar kaçırma gibi diğer semptomlar aşırı aktif mesanenin göstergesi olabilir ve bu durum daha fazla değerlendirme gerektirebilir.
 • İşeme Sonrası Rezidüel Hacim: İşeme sonrası rezidüel hacmin ayrı olarak ölçüldüğü durumlarda, yüksek rezidüel hacim mesanenin tam olarak boşaltılmadığına işaret edebilir ve bu durum altta yatan çeşitli sorunlardan kaynaklanabilir.

İşeme testi normal değerleri

Testin normal değerleri yaş, cinsiyet ve bireysel özellikler gibi faktörlere bağlı olarak biraz değişebilir.

Normal üroflowmetri değerleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:

 • Akış Hızı: Yetişkinler için normal akış hızı genellikle saniyede 15 ila 30 mililitre (ml/s) aralığına düşer. Çocuklarda normal akış hızları daha düşük olabilir ve yaşa göre değişiklik gösterebilir.
 • İptal Edilen Hacim: Yetişkinler için normal işeme hacmi tipik olarak 150 ila 400 mililitre (ml) civarındadır. Bu, sıvı alımı ve mesane kapasitesi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Çocuklarda işenen hacimler daha küçük olacaktır ve yaşlarına göre de değişiklik gösterir.
 • Maksimum Akışa Kadar Geçen Süre: Yetişkinlerde maksimum akışa ulaşmak için gereken süre 5 ila 10 saniye civarında olabilir. Çocuklarda bu süre daha kısa olabilir.
 • Ortalama Akış Hızı: Yetişkinler için ortalama akış hızı genellikle 10 ila 20 ml/s civarındadır.
 • Akış Düzeni: Üroflowmetri grafiğindeki normal bir akış şekli tipik olarak düzgün, çan şeklinde bir eğridir.

Sık Sorulan Sorular

İşeme Testi fiyatları

Testin maliyeti, bulunduğunuz yer, testin yapıldığı sağlık tesisi veya klinik ve sigorta kapsamınızın olup olmadığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.

Genel hususlar:

1- Sigorta Kapsamı: Sağlık sigortanız varsa, testin planınız kapsamında olup olmadığını öğrenmek için sigorta sağlayıcınıza danışın. Böyle bir durumda, yalnızca ek ödemelerden veya muafiyetlerden siz sorumlu olabilirsiniz. Sigorta poliçenizin kapsamını ve ön provizyon gerekliliklerini anladığınızdan emin olun.

2- Tıbbi Tesis: Testin maliyeti hastaneler, özel klinikler veya üroloji merkezleri gibi farklı sağlık tesislerine göre değişiklik gösterebilir. Büyük hastanelerin ücretleri küçük kliniklere göre daha yüksek olabilir.

3- Coğrafi Konum: Tıbbi prosedürlerin maliyeti bölgeye veya şehre göre önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Kentsel alanların kırsal alanlara kıyasla daha yüksek sağlık harcamaları olabilir.

4- Ek Testler: Üroflowmetrinin yanı sıra ek testler veya değerlendirmeler yapılırsa, bunlar genel maliyeti artırabilir.

İşeme testi için ne kadar su içilmeli?

İşeme testinden önce içmeniz gereken su miktarı, doktorunuz veya testi yapan tesis tarafından sağlanan özel talimatlara bağlı olarak değişebilir. Ancak genel kural testten bir ila iki saat önce  yaklaşık 473 ila 710 mililitre su içmektir.

Bu miktarda su içmek mesanenizin yeterince doldurulmasına yardımcı olur ve test sırasında idrar akışınızın doğru şekilde ölçülmesine olanak tanır.

Teste uygun şekilde hazırlandığınızdan emin olmak için doktorunuzun talimatlarını takip etmeniz gerekir.

İşeme testi sonucu ne zaman çıkar?

İşeme testi sonuçları çeşitli parametrelere göre değişir:

 • Test Türü: Geçirdiğiniz spesifik işeme testi, sonuçların geri dönüş süresini etkileyebilir. Basit bir idrar tahlili gibi bazı testler, sonuçları nispeten hızlı bir şekilde, genellikle birkaç saat ila bir gün içinde sağlayabilir. Daha karmaşık testler veya laboratuvar analizi gerektiren testler daha uzun sürebilir.
 • Sağlık Tesisi: Testi yaptırdığınız tesis veya klinik, sonuçların ne kadar hızlı alınacağını etkileyebilir. Daha büyük hastaneler veya özel tıp merkezleri, sonuçları harici bir laboratuvara göndermesi gerekebilecek küçük kliniklere göre daha hızlı işleyebilen laboratuvarlara sahip olabilir.
 • Aciliyet: Uzman hekimin ciddi bir durumdan şüphelenmesi gibi bazı durumlarda, sonuçların işlenmesini hızlandırarak sonuçları mümkün olan en kısa sürede sağlamayı hedefleyebilir.
 • İletişim Süreci: Sonuçlar alındıktan sonra doktorunuzun bunları incelemesi ve yorumlaması gerekecektir. Doktorunuzun sonuçları alması, analiz etmesi ve size iletmesi için gereken süre, sonuçları ne zaman alacağınızı da etkileyebilir.

Tipik olarak idrar tahlili gibi rutin işeme testlerinde sonuçların bir veya birkaç gün içinde bekleyebilirsiniz.

Evde işeme testi yapılabilir mi?

Evet, bazı idrar testi türleri evde yapılabilir. Bu testler bireyler tarafından kolay ve rahat kullanım için tasarlanmıştır ve genellikle idrar numunesi almayı ve sonuçları elde etmek için verilen talimatları izlemeyi içerir.

Birkaç örnek:

 • Evde Hamilelik Testi: Evde hamilelik testleri, bir kadının idrarında hamilelik sırasında üretilen, insan koryonik gonadotropin (hCG) adı verilen bir hormonun varlığını tespit eder. Bu testleri kullanmak için bir kadın idrar örneğini alır ve bunu talimatlara göre bir test çubuğuna veya cihaza uygular. Test hamile olup olmadığını gösteren bir sonuç verecektir.
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) Test Kiti: Bazı İYE test kitleri evde kullanım için mevcuttur. Bu kitler genellikle bir idrar örneği toplamayı içerir ve idrar yolu enfeksiyonu belirtileri, örneğin nitrit veya lökosit varlığını kontrol etmek için test şeritleri veya kaplar kullanır.
 • Sonuçlar, bireylerin bir İYE geçirip geçirmediklerini ve tıbbi yardım almaları gerekip gerekmediğini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Prostat işeme testi ile belli olur mu?

Üroflowmetri gibi bir işeme testi öncelikle idrar akışını ve idrara çıkma sırasındaki düzenleri ölçer. İdrarın mesaneden ne kadar iyi aktığı hakkında bilgi sağlasa da, prostat sorunlarını tespit etmek için doğrudan bir yöntem değildir.

Prostat bezi mesanenin yakınında bulunur ve idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan tüp olan üretrayı çevreler.

Prostat büyümesi (iyi huylu prostat hiperplazisi veya BPH) veya prostat kanseri gibi prostat sorunları tipik olarak teşhis yöntemleriyle değerlendirilir:

 • Dijital Rektal Muayene (DRE): DRE’de, bir uzman hekim, prostat bezinin boyutunu, şeklini ve dokusunu hissetmek için eldivenli, yağlanmış parmağını rektuma sokar. Bu muayene prostattaki anormallikleri veya büyümeyi tespit edebilir.
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA) Kan Testi: PSA, prostat bezi tarafından üretilen bir proteindir. Bir kan testi PSA seviyelerini ölçer ve yüksek seviyeler, BPH veya prostat kanseri dahil olmak üzere çeşitli prostat durumlarını gösterebilir.
 • Görüntüleme Çalışmaları: Prostat bezini görselleştirmek ve boyutunu ve yapısını değerlendirmek için ultrason, MRI veya BT taramaları kullanılabilir.
 • Biyopsi: Prostat kanseri endişesi varsa biyopsi yapılabilir. Biyopsi sırasında prostat dokusundan küçük bir örnek alınır ve kanser hücreleri açısından incelenir.
 • Ürodinamik Çalışmalar: Bazı durumlarda, mesane ve prostat fonksiyonunu değerlendirmek için üroflovmetrinin yanı sıra ürodinamik çalışmalar da yapılabilir, ancak bu testler genellikle prostat sorunlarını doğrudan teşhis etmek için kullanılmaz.